Hore

Obyvateľstvo a sídla Ázie (interaktívna mapa)

Spoznajte pestrosť Ázie cez interaktívnu mapu, na ktorej sú predstavené všetky jej štáty s krátkym popisom, štátnou vlajkou a množstvom odkazov na externé články, videá, fotogalérie a pod. V mape sú zobrazené a predstavené aj najdôležitejšie ázijské mestá. Mapu spustíte cez odkaz pod obrázkom. Je možné je spustiť aj ako mapovú aplikáciu, ktorá umožňuje cez tlačítko Layers zapínať a vypínať dodatočné mapové vrstvy. Takto si môžete na mape vizualizovať napr. hustotu obyvateľstva, Zem v noci, alebo rozšírenie náboženstiev.    

interaktívna mapa Ázie
Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať