Hore

Obyvateľstvo a sídla Ázie (návrh skupinových úloh)

Zabudnite na frontálne vyučovanie, prednášanie a prezentáciu. Nechajte žiakov učiť sa ich vlastnou aktivitou v skupinách, počas ktorej sa naučia všetko podstatné (a ešte viac). ​Ak chceme, aby boli žiaci počas vyučovania aktívni, musíme im na to pripraviť podmienky. Zároveň by sme mali v žiakoch rozvíjať schopnosť spolupráce a prenášať na nich zodpovednosť za ich vlastné vzdelávanie. Toto všetko sa dá cez skupinové vyučovanie. 

Ak ste ešte so žiakmi prácu v skupinách neskúšali, nenechajte sa odradiť prípadným prvotným nezdarom. Žiakom môže chvíľu trvať kým si zvyknú, že majú (musia) byť aktívni. Trpezlivosť sa oplatí. Keď sa to rnaučia, bude to mať obrovský prínos nielen pre ich učenie (sa), ale aj pre atmosféru v triede.

obyvateľstvo Ázie skupinové vyučovanie

Zabudnite na frontálne vyučovanie, prednášanie a prezentáciu. Nechajte žiakov učiť sa ich vlastnou aktivitou v skupinách, počas ktorej sa naučia všetko podstatné (a ešte viac). ​Ak chceme, aby boli žiaci počas vyučovania aktívni, musíme im na to pripraviť podmienky. Zároveň by sme mali v žiakoch rozvíjať schopnosť spolupráce a prenášať na nich zodpovednosť za ich vlastné vzdelávanie. Toto všetko sa dá cez skupinové vyučovanie.

Ak ste ešte so žiakmi prácu v skupinách neskúšali, nenechajte sa odradiť prípadným prvotným nezdarom. Žiakom môže chvíľu trvať kým si zvyknú, že majú (musia) byť aktívni. Trpezlivosť sa oplatí. Keď sa to rnaučia, bude to mať obrovský prínos nielen pre ich učenie (sa), ale aj pre atmosféru v triede.

Návrh skupinových úloh pre učivo Obyvateľstvo a sídla Ázie vychádza z princípu, ktorý na Lepšej geografie poznáte už z aktivít pre učivá Povrch AfrikyPodnebie Afriky alebo Hospodárstvo Afriky. Žiaci počas vyučovania pracujú v cca 4-členných skupinách (závisí od počtu žiakov) na viacerých tematicky zameraných stanovištiach (sú vytvorené z dvoch spojených lavíc). Nakoľko chceme, aby sa skupiny postupne venovali úlohám z viacerých stanovíšť, prácu zorganizujeme vo forme rotujúcich skupín.

​Každá skupina strávi prácou na jednom stanovišti vopred dohodnutý čas. V prípade aktivít pre učivo Obyvateľstvo a sídla Ázie odporúčame (pri dĺžke vyučovacej hodiny 45 minút), aby skupina strávila na jednom stanovišti 10 minút. Počas vyučovania tak každá skupina stihne prejsť tromi stanovišťami. Spolu je ich päť, to znamená, že každá skupina nebude riešiť úlohy všetkých stanovíšť. Skupiny však treba zorganizovať tak, aby spolu pokryli všetky témy (stanovištia). Na záver vyučovacej hodiny skupiny prezentujú získané poznatky a riešenia úloh z jednotlivých stanovíšť. Všetci žiaci sa tak oboznámia so závermi z každého z nich. Na záverečnú časť si vyhraďte okolo 10 až 15 minút.

Opis stanovíšť

Ako sme už spomínali, stanovíšť je spolu päť a pokrývajú rôzne čiastkové témy učiva. Ich zadanie obsahuje vždy viacero úloh, ktorým by sa mali žiaci venovať. Skupiny pracujú s materiálmi, z ktorých sa úlohy odvíjajú. Žiaci sa tak stretnú s čítaním rôznych máp, tabuľkou so štatistickými údajmi, tvorbou grafu, prácou s fotografiami a pod. Všetky materiály potrebné na prácu v skupinách sú nižšie voľne dostupné na stiahnutie.

Na každé stanovište rozdajte školský atlas, s ktorým môžu žiaci počas riešenia úloh pracovať (napr. v ňom nájdu názvy jednotlivých štátov z tematickej mapy). Zadania obsahujú veľké množstvo úloh, neočakáva sa, že ich každá skupina zvládne všetky. V tak krátkom čase je to v niektorých prípadoch až takmer nemožné. K úlohám, ktoré nestihnete sa môžete vrátiť nabudúce.

Celý opis a súbory na stiahnutie sú dostupné pre členov Lepšej geografie.

 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť