Hore

Obyvateľstvo a sídla Ázie (kvíz)

Vedomostný kvíz k učivu o obyvateľstve a sídlach Ázie, preverí nielen vedomosti, ale aj geografické kompetencie žiakov (čítanie z máp a grafov). Žiakom základných škôl odporúčame počas kvízu používať atlas. Môžu spolupracovať aj vo dvojiciach. Študenti gymnázií by mohli kvíz zvládnuť aj bez atlasu. Ak uznáte za vhodné, môžu si ním pomáhať. Na správne zobrazenie kvízu odporúčame počítač (funguje však aj na tablete) a prehliadač Google Chrome. Používanie kvízu na smartfónoch je problematické, mapové úlohy sa nezobrazujú správne. Vyhodnotenia jednotlivých otázok obsahujú správne riešenia a odkazy na zaujímavé stránky na internete, čo je možné využiť pri samoštúdiu. Kvíz spustíte kliknutím na modré tlačidlo pod obrázkom.  

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť