Hore

Juhovýchodná Európa (domino na opakovanie učiva)

Opakovacia aktivita na tému Juhovýchodná Európa (Balkán), ktorá je vhodnou na fixáciu a prehĺbenie vedomostí z preberaného učiva zábavnou formou založenou na princípe hry domino. Na realizáciu si vyčleňte minimálne 20 minút, pri slabších skupinách žiakov sa môže dopracovaniu k úspešnému riešeniu o niečo viac predĺžiť.

Opakovacia aktivita na tému Juhovýchodná Európa (Balkán), ktorá je vhodnou na fixáciu a prehĺbenie vedomostí z preberaného učiva zábavnou formou založenou na princípe hry domino. Na realizáciu si vyčleňte minimálne 20 minút, pri slabších skupinách žiakov sa môže dopracovaniu k úspešnému riešeniu o niečo viac predĺžiť.

Žiakov rozdeľte do viacerých 4- až 5-členných skupín. Priestor triedy upravte tak, aby mohla každá skupina pracovať nerušene od ostatných. Do každej skupiny rozdajte vopred vytlačené, postrihané a zamiešané kartičky z dokumentu, ktorý si stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Keď majú kartičky všetky skupiny, práca žiakov sa môže začať.

Víťazom sa stáva tá skupina, ktorej sa ako prvej podarí zložiť celé domino z logických dvojíc pojmov. To, že úlohu vyriešili ohlásia učiteľovi a ten riešenie (správnosť všetkých dvojíc) následne skontroluje. Niekedy je vhodné nasta-viť pravidlá tak, že po tom, ako skupina vyhlási, že vytvorila kompletné domino, stráca ďalšiu šancu opraviť si v ňom prípadné chyby. Víťazom sa tak môže stať pokojne aj pomalšia, ale pozornejšia skupina.

 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť