Hore

Juhovýchodná Európa (domino na opakovanie učiva)

Opakovacia aktivita na tému Juhovýchodná Európa (Balkán), ktorá je vhodnou na fixáciu a prehĺbenie vedomostí z preberaného učiva zábavnou formou založenou na princípe hry domino. Na realizáciu si vyčleňte minimálne 20 minút, pri slabších skupinách žiakov sa môže dopracovaniu k úspešnému riešeniu o niečo viac predĺžiť.

Žiakov rozdeľte do viacerých 4- až 5-členných skupín. Priestor triedy upravte tak, aby mohla každá skupina pracovať nerušene od ostatných. Do každej skupiny rozdajte vopred vytlačené, postrihané a zamiešané kartičky z dokumentu, ktorý si stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Keď majú kartičky všetky skupiny, práca žiakov sa môže začať.

Víťazom sa stáva tá skupina, ktorej sa ako prvej podarí zložiť celé domino z logických dvojíc pojmov. To, že úlohu vyriešili ohlásia učiteľovi a ten riešenie (správnosť všetkých dvojíc) následne skontroluje. Niekedy je vhodné nasta-viť pravidlá tak, že po tom, ako skupina vyhlási, že vytvorila kompletné domino, stráca ďalšiu šancu opraviť si v ňom prípadné chyby. Víťazom sa tak môže stať pokojne aj pomalšia, ale pozornejšia skupina.

 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku