Hore

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami)

Pri učivách, ktoré sa týkajú riek a činnosti vody je vhodné venovať sa aj povodniam. Ak nemáte čas na pokrytie témy komplexnou aktivitou, akou je napr. táto detektívna hra, využite aspoň jednoduché cvičenie.

Žiaci v ňom pracujú s kartičkami, na ktorých sú uvedené pojmy a tvrdenia súvisiace s povodňami. Ich úlohou je rozčleniť ich do správnych častí „hracieho pola“ podľa toho, či sa vzťahujú k príčinám, následkom, krátkodobým, alebo dlhodobým riešeniam povodní. Cvičenie je možné použiť nielen ako záverečnú aktivitu, ale aj ako štartér k diskusii o povodniach.  K dispozícii je aj online verzia aktivity.

Pri učivách, ktoré sa týkajú riek a činnosti vody je vhodné venovať sa aj povodniam. Ak nemáte čas na pokrytie témy komplexnou aktivitou, akou je napr. táto detektívna hra, využite aspoň jednoduché cvičenie.

Žiaci v ňom pracujú s kartičkami, na ktorých sú uvedené pojmy a tvrdenia súvisiace s povodňami. Ich úlohou je rozčleniť ich do správnych častí “hracieho pola” podľa toho, či sa vzťahujú k príčinám, následkom, krátkodobým, alebo dlhodobým riešeniam povodní. Cvičenie je možné použiť nielen ako záverečnú aktivitu, ale aj ako štartér k diskusii o povodniach.  K dispozícii je aj online verzia aktivity.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť