Hore

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami)

Pri učivách, ktoré sa týkajú riek a činnosti vody je vhodné venovať sa aj povodniam. Ak nemáte čas na pokrytie témy komplexnou aktivitou, akou je napr. táto detektívna hra, využite aspoň jednoduché cvičenie.

Žiaci v ňom pracujú s kartičkami, na ktorých sú uvedené pojmy a tvrdenia súvisiace s povodňami. Ich úlohou je rozčleniť ich do správnych častí “hracieho pola” podľa toho, či sa vzťahujú k príčinám, následkom, krátkodobým, alebo dlhodobým riešeniam povodní. Cvičenie je možné použiť nielen ako záverečnú aktivitu, ale aj ako štartér k diskusii o povodniach.  K dispozícii je aj online verzia aktivity.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály