Hore

Južná Európa (otázky a úlohy pred začiatkom tematického celku)

Pred začiatkom tematického celku je vhodné zistiť, čo o ňom už žiaci vedia. Pri južnej Európe vám na to môže poslúžiť aj prezentácia s viacerými úlohami a otázkami. Môžete ich použiť aj pri opakovaní učiva po prebraní tematického celku. Otázky a úlohy sú zamerané najmä na Španielsko, Portugalsko, Andorru, Taliansko a Grécko, zahŕňajú však aj Francúzsko. Žiaci majú za úlohu priradiť vlajky k štátom a zodpovedať dvadsať otázok. Odpovede na ne môžu vyhľadať v mapách školských atlasov. Prezentáciu si stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku