Hore

Južná Európa (otázky a úlohy pred začiatkom tematického celku)

Pred začiatkom tematického celku je vhodné zistiť, čo o ňom už žiaci vedia. Pri južnej Európe vám na to môže poslúžiť aj prezentácia s viacerými úlohami a otázkami. Môžete ich použiť aj pri opakovaní učiva po prebraní tematického celku. Otázky a úlohy sú zamerané najmä na Španielsko, Portugalsko, Andorru, Taliansko a Grécko, zahŕňajú však aj Francúzsko. Žiaci majú za úlohu priradiť vlajky k štátom a zodpovedať dvadsať otázok. Odpovede na ne môžu vyhľadať v mapách školských atlasov. Prezentáciu si stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať