Hore

Španielsko a Portugalsko (mapová karta)

Mapovú kartu venovanú štátom Pyrenejského polostrova si môžete stiahnuť alebo vytlačiť cez odkaz pod obrázkom.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať