Hore

Kartodiagramy zo špajdlí

Čítanie z máp je jednou zo základných zručností, ktoré má školská geografia žiakov naučiť. Hlbšie porozumenie mapám sa získava najlepšie ich samotnou tvorbou. Aj preto nájdete na Lepšej geografii viacero takto zameraných aktivít. Tematické mapy sa len ťažko zaobídu bez kartogramov a kartodiagramov. Aktivitu zameranú na tvorbu mapy s využitím kartogramov nájdete na tomto odkaze. Teraz si ukážeme spôsob, ako sa trochu pohrať s kartodiagramami.

Mapa zo špajdlí

Viaceré pedagogické smery dokazujú, že deti sa učia najefektívnejšie vtedy, keď majú možnosť ohmatať a rukami pracovať s učivom. Prečo teda nevyužiť prvky Montessori pedagogiky aj v bežnej školskej geografii? Pri prakticky ktoromkoľvek učive regionálnej geografie môžete žiakom zadať tvorbu tematickej mapy, cez ktorú si zdokonalia nielen schopnosť tvorby samotnej mapy, ale zároveň sa cez ňu oboznámia aj s obsahom daného učiva. Ako príklad si ukážme tvorbu špajdlovej mapy, ktorá bude zobrazovať počet obyvateľov jednotlivých štátov EÚ metódou kartodiagramov. Práve tie budú vytvorené zo špajdlí.

Počas tvorby mapy pracujú žiaci v cca štvorčlenných skupinách, prípadne je možné úlohu využiť aj ako projektové zadanie na doma. Ak to učivo umožňuje, odporúčam zadať niektorým zo skupín inú tému na spracovanie. V prípade témy obyvateľstvo Európy to nemusí byť len počet obyvateľov v štátoch Európy, ale povedzme aj HDP na obyv., najväčšie mestá Európy a pod.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať