Hore

Meniaci sa svet (kvíz)

Spôsob výučby geografie na našich školách sa od zahraničia výrazne odlišuje. Najmä zameranie geografie na gymnáziu, ktoré viac-menej len kopíruje obsah predmetu zo základnej školy, je systémovou chybou, ktorá pramení z už dávno prežitého konceptu geografie ako zemepisu. O čom je skutočná geografia píše správne i vedúci Katedry humánnej geografie a demografie Ján Buček. 

Vzdelávacie materiály Lepšej geografie sa už dlhodobo usilujú o zmenu výučby a poňatia školskej geografie. Ako by vaši študenti obstáli v teste, ktorého obsah vychádza z osnov geografie na medzinárodných školách združených pod hlavičkou ​International Baccalaureate Organization? Vyskúšajte test Meniaci sa svet. Jeho 30 otázok pokrýva takmer všetky tematické okruhy kurikula spomínaných škôl. Dospelému človeku trvá riešenie testu približne 20-30 minút, študenti gymnázií (maturanti) ho stihnú zvládnuť v priebehu jednej vyučovacej hodiny.

Ako poznáte svet si môžete vyskúšať v online kvíze Meniaci sa svet, ktorý zahŕňa geopolitiku, globalizáciu, ekonomické vzťahy, demografické zmeny a mnoho ďalšieho. Zvládnete ho na viac ako 75%? Vo väčšom rozlíšení spustíte kvíz kliknutím na tlačidlo Zobraziť vo veľkom.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť