Hore

Čím sa platí v Európe? (návrh vyučovacej hodiny)

Euro a ďalšie meny európskych štátov

Školská geografia sa menám (platobným) prakticky nevenuje, v učivách sa spomínajú len podružne. Prečo im v prípade Európy nevenovať celú vyučovaciu hodinu? Pozrite si kompletný návrh aktivít, s ktorými sa vaši žiaci naučia o eurozóne aj o štátoch, ktoré naďalej používajú svoje národné meny. Inšpiráciou k vytvoreniu aktivít bol záujem žiakov o tému eura a ďalších mien, s ktorými sa stretávajú pri cestovaní Európou. Vyučovaciu hodinu odporúčame zaradiť po učive o hospodárstve Európy.

eurozóna geografia škola

Školská geografia sa menám (platobným) prakticky nevenuje, v učivách sa spomínajú len podružne. Prečo im v prípade Európy nevenovať celú vyučovaciu hodinu? Pozrite si kompletný návrh aktivít, s ktorými sa vaši žiaci naučia o eurozóne aj o štátoch, ktoré naďalej používajú svoje národné meny. Inšpiráciou k vytvoreniu aktivít bol záujem žiakov o tému eura a ďalších mien, s ktorými sa stretávajú pri cestovaní Európou. Vyučovaciu hodinu odporúčame zaradiť po učive o hospodárstve Európy.

Návrh aktivít je vytvorený s ohľadom na učebné štýly žiakov a so zámerom rozvíjať praktické geografické kompetencie ako sú práca s mapou a údajmi v rôznej podobe. Aktivity zároveň prepájajú geografiu s matematikou. Odporúčame ich realizovať v podobe skupinovej práce (cca 4-členné skupiny žiakov).

Každá skupina môže pracovať s kompletným balíkom aktivít na jednom mieste (spojené lavice), alebo je prácu v triede možné organizovať cez stanovištia, na ktorých sa skupiny postupne striedajú. ​V tomto prípade je v triede päť stanovíšť – na každom z nich je iné zadanie, ktoré musia skupiny vyriešiť počas vopred dohodnutého času (15 minút – na niektoré stačí menej). Skupiny si vyberú, ktorým zadaniam (aktivitám) sa budú venovať. V ideálnom prípade ich vyriešia všetky, minimálnou požiadavkou je zvládnutie troch zadaní. Prácu v skupine je možné zadeliť aj tak, že každý žiak má povinnosť vyriešiť jedno zadanie (aktivitu).

Skupiny požiadajte, aby svoje odpovede a riešenia zapisovali na samostatný papier, nie na zadania úloh. Posledných 10 – 15 minút vyučovacej hodiny venujte prezentácii skupín, kontrole ich odpovedí a riešení. Pojmite to ako reflexiu, počas ktorej žiaci zhrnú, čo sa naučili, čo ich zaujalo a čo im robilo najväčšie problémy. Reflexia by mala prebiehať vo forme diskusie. Druhým variantom je nechať si vysvetliť a skontrolovať riešenia úloh samotné skupiny navzájom – môžete im dať správne odpovede a vyplnené mapy.

Ak si z časových dôvodov nemôžete dovoliť venovať sa európskym menám na samostatnej vyučovacej hodine, vyberte si len niektoré aktivity a zapracujte ich do učiva o hospodárstve Európy. Všetky aktivity obsahujú nielen zdrojové materiály (mapa, tabuľka, obrázky), ale aj zadania otázok a úloh pre žiakov.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť