Hore

Čím sa platí v Európe? (návrh vyučovacej hodiny)

Euro a ďalšie meny európskych štátov

Školská geografia sa menám (platobným) prakticky nevenuje, v učivách sa spomínajú len podružne. Prečo im v prípade Európy nevenovať celú vyučovaciu hodinu? Pozrite si kompletný návrh aktivít, s ktorými sa vaši žiaci naučia o eurozóne aj o štátoch, ktoré naďalej používajú svoje národné meny. Inšpiráciou k vytvoreniu aktivít bol záujem žiakov o tému eura a ďalších mien, s ktorými sa stretávajú pri cestovaní Európou. Vyučovaciu hodinu odporúčame zaradiť po učive o hospodárstve Európy.

eurozóna geografia škola

Návrh aktivít je vytvorený s ohľadom na učebné štýly žiakov a so zámerom rozvíjať praktické geografické kompetencie ako sú práca s mapou a údajmi v rôznej podobe. Aktivity zároveň prepájajú geografiu s matematikou. Odporúčame ich realizovať v podobe skupinovej práce (cca 4-členné skupiny žiakov).

Každá skupina môže pracovať s kompletným balíkom aktivít na jednom mieste (spojené lavice), alebo je prácu v triede možné organizovať cez stanovištia, na ktorých sa skupiny postupne striedajú. ​V tomto prípade je v triede päť stanovíšť – na každom z nich je iné zadanie, ktoré musia skupiny vyriešiť počas vopred dohodnutého času (15 minút – na niektoré stačí menej). Skupiny si vyberú, ktorým zadaniam (aktivitám) sa budú venovať. V ideálnom prípade ich vyriešia všetky, minimálnou požiadavkou je zvládnutie troch zadaní. Prácu v skupine je možné zadeliť aj tak, že každý žiak má povinnosť vyriešiť jedno zadanie (aktivitu).

Skupiny požiadajte, aby svoje odpovede a riešenia zapisovali na samostatný papier, nie na zadania úloh. Posledných 10 – 15 minút vyučovacej hodiny venujte prezentácii skupín, kontrole ich odpovedí a riešení. Pojmite to ako reflexiu, počas ktorej žiaci zhrnú, čo sa naučili, čo ich zaujalo a čo im robilo najväčšie problémy. Reflexia by mala prebiehať vo forme diskusie. Druhým variantom je nechať si vysvetliť a skontrolovať riešenia úloh samotné skupiny navzájom – môžete im dať správne odpovede a vyplnené mapy.  

Ak si z časových dôvodov nemôžete dovoliť venovať sa európskym menám na samostatnej vyučovacej hodine, vyberte si len niektoré aktivity a zapracujte ich do učiva o hospodárstve Európy. Všetky aktivity obsahujú nielen zdrojové materiály (mapa, tabuľka, obrázky), ale aj zadania otázok a úloh pre žiakov. 

geografia peňazí

1. Štáty eurozóny a mimo nej

Úlohou žiakov je pomocou textu o histórii eurozóny a súčasnom používaní eura vytvoriť tematickú mapu, ktorá bude zobrazovať jednotlivé vlny rozširovania eurozóny, štáty EÚ bez eura a štáty mimo EÚ aj eurozóny.  Aktivita vyžaduje pozornú prácu s textom a základy tvorby kartogramu.

Poznámka: Riešenie mapy neprešlo aktualizáciou a Spojené kráľovstvo je v ňom vedené ako členský štát EÚ.

eurozóna mapa
zmenáreň
Ilustračný obrázok (zdroj)

2. Kurzový lístok a mapa priemernej mesačnej mzdy v štátoch Európy

Žiaci pracujú s kurzovým lístkom všetkých európskych a vybraných svetových mien, pomocou ktorého odpovedajú na otázky. Zároveň pracujú s mapou Koľko sa zarába v štátoch Európy? – obsahuje údaje o priemernej hrubej mesačnej mzde európskych štátov v mene, ktorá sa v nich používa. Úlohou žiakov je kategorizovať štáty podľa mzdy v eurách a vytvoriť tematickú mapu metódou kartogramu. Samozrejme, ak môžete pracovať s internetom, pracujte aj s aktuálnym kurzovým lístkom, ktorý nájdete online.

bankovky v Európe

3. Bankovky národných mien Európy

Sada 12 obrázkov zobrazuje bankovky národných mien vybraných európskych štátov. Po vytlačení (najlepšie farebne) ich rozstrihajte a dajte do obálky. Úlohou žiakov je oboznámiť sa s nimi a určiť odkiaľ pochádzajú. Z bankoviek zároveň vytvárajú rebríček podľa toho, koľko eur by za ne dostali v zmenárni a snažia sa identifikovať slávne osobnosti na nich. Okrem iného vyberajú aj podľa nich najkrajšiu bankovku. 

Poznámka: Rozmery bankoviek sú pozmenené a nezodpovedajú realite.

vytvor si vlastnú mincu

4. Návrh vlastnej mince​

Žiaci si majú predstaviť, že dostali za úlohu navrhnúť podobu mince, ktorá bude slúžiť ako lokálna mena v ich obci alebo kraji, prípadne navrhnú mincu vymyslenej krajiny. Ako sa bude nimi vytvorená mena nazývať? Aký bude jej kurz voči euru?  

euro mince štáty hra

5. Odkiaľ je ktorá eurominca?

 Krátka aktivita, v ktorej sa žiaci oboznámia s motívmi euromincí vybraných štátov eurozóny. Úlohou žiakov je vytvoriť správne dvojice mincí a štátov odkiaľ pochádzajú. Aktivita je realizovaná v podobe online hry vytvorenej v prostredí LearningApps. Spustíte ju na adrese bit.ly/euromincehra. Hra sa spustí v režime celej obrazovky kliknutím na ikonku červených šípok v pravom hornom rohu. Aby sa mohli žiaci hrať, je potrebné, aby ste im cvičenie spustili na počítači s pripojením na internet. ​V prípade práce v skupinách to môžete spraviť tak, že každej skupine požičiate počítač na 5 až 10 minút, počas ktorých sa venujú hre. Ich cieľom by malo byť zapamätať si pôvod mincí. Či sa im to podarilo skontrolujete v priebehu záverečnej reflexie a prezentácie práce žiackych skupín.  

Čo ďalšie môžete využiť?

Ak máte prístup k počítačovej učebni, dostatok notebookov alebo tabletov, môžete využiť hry, ktoré sú dostupné na internete aj v slovenčine – Odkiaľ pochádza mincaEuro Cash Academy (Aplikácia oboznamuje s rôznymi aspektami eura a jeho bankoviek, okrem iného sa venuje aj ochranným prvkom. Slovenskú verziu spustíte po nastavení jazyka kliknutím na Language), alebo Euro Run. Pre zariadenia s Androidom je dostupná aplikácia EuroCoins.

Príjemnou aktivitou môže byť aj skladanie puzzle s motívom bankoviek. Pomocou webstránky Jigidi si vytvoríte interaktívne online puzzle z vami vybraného obrázku v priebehu minút. Tu je napríklad puzzle s 500 eurovou bankovkou. Žiaci môžu súťažiť v skladaní puzzle na čas a zároveň majú úlohu odhaliť štát, z ktorého daná bankovka pochádza. Vedeli by ste, odkiaľ je napríklad táto

Euromince zo všetkých štátov eurozóny môžu žiaci bližšie i s opisom spoznať cez stránku Európskej centrálnej banky,  Národnej banky Slovenska alebo na Limita mince (všetky v slovenčine). Bankovky (aj historické) všetkých mien sveta sú dostupné na bankonotes.com. Dobré články o eure (a peniazoch všeobecne) pre deti nájdete tu. Zísť sa môže aj kurzová kalkulačka Národnej banky SR alebo xe.com

Zaujímavou je aj mapa, ktorá zobrazuje názvy všetkých mien sveta. Kde všade sa platí dolárom, pesom, frankom či librou? Ak niektorých žiakov téma peňazí a platidiel zaujme viac, môžete ich inšpirovať k tvorbe plagátu euromincí, ktorý im poslúži ako pomôcka pri ich zbieraní. Zbierať zahraničné peniaze je možné aj výmenou pohľadníc cez Postcrossing. Do opisu preferovaných pohľadníc stačí uviesť, že máte záujem o zaslanie mince, alebo bankovky nízkej nominálnej hodnoty. Určite vyskúšajte, funguje to. Žiakom môžete ukázať aj vtipnú aplikáciu Festisite, pomocou ktorej si môžu vytvoriť bankovky s vlastnou podobizňou. O nej a ďalších možnostiach prepojenia geografie s finančnou gramotnosťou pojednáva aj tento náš starší článok.

Vzdelávací materiál bol vytvorený a publikovaný vďaka finančnej podpore Nadácie Eset.​​

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť