Hore

Bocian a smrtka. Hravá simulácia prirodzeného prírastku obyvateľstva

Už dlhodobo sa nám osvedčuje dopĺňať učivo o obyvateľstve sveta (ale aj regiónov) demografickými témami, ktoré idú nad rámec inovovaného ŠVP. Toto pre žiakov atraktívne učivo tvorí prirodzený prienik školskej geografie s matematikou, ktorý by bolo škoda nevyužiť. Okrem štruktúry obyvateľstva (národnosti, náboženstvá, jazyky, vekové zloženie) si zaslúži pozornosť aj jeho dynamika (prirodzený prírastok, rast počtu obyvateľov, migrácia).

Všeobecne sa im venuje naša prezentácia pre interaktívne tabule. Nad dôsledkami rastu svetovej populácie sa so žiakmi môžete zamýšľať v aktivite Viac alebo menej. Návrh vyučovacej hodiny Ak by bola Zem dedinou so to obyvateľmi sa zas upriamuje na zloženie svetového obyvateľstva.

Už dlhodobo sa nám osvedčuje dopĺňať učivo o obyvateľstve sveta (ale aj regiónov) demografickými témami, ktoré idú nad rámec inovovaného ŠVP. Toto pre žiakov atraktívne učivo tvorí prirodzený prienik školskej geografie s matematikou, ktorý by bolo škoda nevyužiť. Okrem štruktúry obyvateľstva (národnosti, náboženstvá, jazyky, vekové zloženie) si zaslúži pozornosť aj jeho dynamika (prirodzený prírastok, rast počtu obyvateľov, migrácia).

Všeobecne sa im venuje naša prezentácia pre interaktívne tabule. Nad dôsledkami rastu svetovej populácie sa so žiakmi môžete zamýšľať v aktivite Viac alebo menej. Návrh vyučovacej hodiny Ak by bola Zem dedinou so to obyvateľmi sa zas upriamuje na zloženie svetového obyvateľstva.

​Ak sa chcete venovať číselným údajom, počtom, alebo grafom, ktoré sa spájajú s počtom svetového (alebo iného) obyvateľstva, inšpirovať sa môžete v opisoch nasledovných aktivít.

Na život a na smrť

Prirodzený prírastok obyvateľstva (pôrodnosť – úmrtnosť) môžu žiaci pochopiť pomocou hravej simulácie, počas ktorej sa dvaja z nich premenia na hlavných aktérov tohto populačného procesu. Jeden žiak je bocian a predstavuje mieru pôrodnosti, druhý je smrtka a predstavuje mieru úmrtnosti.

Bocian dopĺňa nádobu s vodou, ktorá predstavuje celkový počet obyvateľov Zeme (pre lepšiu viditeľnosť je zafarbená potravinárskym farbivom) pridávaním naberačiek z vedľajšej nádoby (“zásobáreň dušičiek”) = pridáva nových obyvateľov. Smrtka z celkovej populácie (nádoby) svojou naberačkou, naopak, odoberá. Aký vplyv má tento odveký “súboj” na počet obyvateľov? Stúpa, alebo klesá? Čím je to spôsobené?

​Pre navodenie správnej atmosféry označte žiakov, ktorí hrajú bociana a smrtku adekvátnymi piktogramami. Vytlačíte ich zo súboru nižšie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť