Hore

Svet na štyroch kolesách. Geografia automobilového priemyslu (aktivita)

Návrh vyučovacej hodiny (stiahnete cez odkaz pod obrázkom) v ktorej sa žiaci prostredníctvom skupinovej práce oboznámia so základnými lokalizačnými činiteľmi automobilového priemyslu, spoznajú históriu a súčasné trendy rozmiestnenia odvetvia vo svete a posúdia význam automobiliek pre slovenskú ekonomiku.

Čiastkové aktivity využívajú prvky bádateľsky orientovaného vyučovania a rozvíjajú schopnosť ​analyzovať, správne interpretovať a vhodne využívať informácie prezentované v rôznych grafických podobách. Aktivity vyučovacej hodiny sú určené pre gymnáziá a stredné školy, s miernymi úpravami sa však dajú využiť aj vo vyšších ročníkoch ZŠ.

automobilka
Ilustračná fotografia (zdroj)
Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály