Hore

Svet na štyroch kolesách. Geografia automobilového priemyslu (aktivita)

Návrh vyučovacej hodiny (stiahnete cez odkaz pod obrázkom) v ktorej sa žiaci prostredníctvom skupinovej práce oboznámia so základnými lokalizačnými činiteľmi automobilového priemyslu, spoznajú históriu a súčasné trendy rozmiestnenia odvetvia vo svete a posúdia význam automobiliek pre slovenskú ekonomiku.

Čiastkové aktivity využívajú prvky bádateľsky orientovaného vyučovania a rozvíjajú schopnosť ​analyzovať, správne interpretovať a vhodne využívať informácie prezentované v rôznych grafických podobách. Aktivity vyučovacej hodiny sú určené pre gymnáziá a stredné školy, s miernymi úpravami sa však dajú využiť aj vo vyšších ročníkoch ZŠ.

automobilka
Ilustračná fotografia (zdroj)
Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku