Hore

Svet na štyroch kolesách. Geografia automobilového priemyslu (aktivita)

Návrh vyučovacej hodiny (stiahnete cez odkaz pod obrázkom) v ktorej sa žiaci prostredníctvom skupinovej práce oboznámia so základnými lokalizačnými činiteľmi automobilového priemyslu, spoznajú históriu a súčasné trendy rozmiestnenia odvetvia vo svete a posúdia význam automobiliek pre slovenskú ekonomiku.

Čiastkové aktivity využívajú prvky bádateľsky orientovaného vyučovania a rozvíjajú schopnosť ​analyzovať, správne interpretovať a vhodne využívať informácie prezentované v rôznych grafických podobách. Aktivity vyučovacej hodiny sú určené pre gymnáziá a stredné školy, s miernymi úpravami sa však dajú využiť aj vo vyšších ročníkoch ZŠ.

POZNÁMKA: Odkazy na prílohy v metodickom opise (scenári vyučovacej hodiny v pdf) sú nefunkčné kvôli presunu starej webstránky Lepšej geografie na nový hosting. Chýba však tabuľka s údajmi. Prosím stiahnite si ich priamo cez tieto odkazy:

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť