Hore

Ako merať rozvoj? HDP, HDI a ďalšie ukazovatele, ktoré nám pomáhajú rozumieť svetu (návrh vyučovacej hodiny)

Ako hodnotiť štáty z hľadiska ich rozvoja, ktoré štáty sú bohaté a ktoré chudobné, aké ukazovatele môžeme brať do úvahy pri posudzovaní vyspelosti štátov? Na tieto aj ďalšie otázky budú študenti spolu s učiteľom hľadať odpovede v predkladanom návrhu vyučovacej hodiny, ktorá je vytvorená pre potreby geografie na gymnáziu. Téma pokrýva iŠVP pre gymnáziá o čom svedčí jej obsahový ​a výkonový štandard (zhodný s iŠVP).

​Obsahový štandard: 

 • hospodárstvo sveta, HDP
 • chudoba, nezamestnanosť
 • životná úroveň, kvalita života

Ako hodnotiť štáty z hľadiska ich rozvoja, ktoré štáty sú bohaté a ktoré chudobné, aké ukazovatele môžeme brať do úvahy pri posudzovaní vyspelosti štátov? Na tieto aj ďalšie otázky budú študenti spolu s učiteľom hľadať odpovede v predkladanom návrhu vyučovacej hodiny, ktorá je vytvorená pre potreby geografie na gymnáziu. Téma pokrýva iŠVP pre gymnáziá o čom svedčí jej obsahový ​a výkonový štandard (zhodný s iŠVP).

Obsahový štandard: 

 • hospodárstvo sveta, HDP
 • chudoba, nezamestnanosť
 • životná úroveň, kvalita života

Výkonový štandard:

 • posúdiť perspektívy rozvoja jednotlivých regiónov
 • porovnať štáty s najväčším a najmenším HDP na obyvateľa a lokalizovať ich na mape
 • správne interpretovať štatistické údaje a ekonomické ukazovatele hospodárskej výkonnosti štátov sveta a regiónov

Ciele: 

 • spoznať rôzne spôsoby merania rozvoja štátov (HDP, HDP na obyv., HDI a pod.)
 • analyzovať a interpretovať štatistické údaje o ekonomickom a sociálnom rozvoji jednotlivých štátov
 • uvedomiť si, čo robí štát “rozvinutým”
 • pochopiť, že súčasný stav rozvoja nie je odveký a nemenný, ale neustále sa mení v čase i priestore


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť