Hore

Myšlienkové mapy. Prečo ich vyskúšať, kde sa inšpirovať a ktorý nástroj použiť?

O myšlienkových mapách, mapách mysle, alebo mentálnych mapách ste už určite počuli. Viacerí z vás ich už vyskúšali a niektorí ich so žiakmi aj pravidelne využívate. Tento článok je nielen pre začiatočníkov, ale verím, že si v ňom nájde niečo nové väčšina z vás. Vyhnem sa v ňom zbytočnému teoretizovaniu a skôr poskytnem množstvo odkazov na zaujímavé stránky, ktoré vás naučia viac.

Čo si máme pod myšlienkovou mapou predstaviť a prečo je dobré tento nástroj poznať? Myšlienková mapa je grafické usporiadanie kľúčových slov, doplnené obrázkami, v digitálnej podobne prípadne aj multimediálnym obsahom, ktoré prehľadne znázorňuje vzájomné vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými pojmami. Využíva sa nielen vo vzdelávaní, ale aj pri plánovaní a hľadaní riešení na konkrétne problémy.  

Podľa autora myšlienkových máp Tonyho Buzana, ktorého knihy vyšli už aj v slovenčine a češtine a zástancov jeho metódy, napodobňujú myšlienkové mapy procesy, ktoré v mozgu prebiehajú pri myslení. Myšlienky sa nerodia lineárne, ale odvíjajú sa od centrálnej myšlienky, rodia sa skrz ďalšie a ďalšie asociácie, až vytvárajú stále pokračujúce vetvenia.

myšlienková mapa v škole
Ilustračný obrázok (zdroj)

Ako využiť myšlienkové mapy v škole?

Myšlienkové mapy sú efektívnym edukačným nástrojom, ktorý sa dá v škole použiť na sto a jeden spôsob. V prvom rade žiakom napomáha pri tvorbe poznámok z preberaného učiva v grafickej podobe. Podľa výskumu realizovaného na John Hopkins University, vykazovali žiaci, ktorí pri vzdelávaní používali myšlienkové mapy o 12 percent lepšie výsledky pri testovaní v porovnaní so skupinou žiakov, ktorí používali iné metódy. Samozrejme, myšlienkové mapy nie sú len nástrojom na tvorbu poznámok, pomáhajú vytvárať logické prepojenia medzi pojmami a myšlienkami, dávajú zmysel na prvý pohľad nesúvisiacim informáciám a v neposlednom rade rozvíjajú aj kreativitu žiakov. Využijete ich pri tvorbe projektov, plagátov a pod.

Jednoduchý postup, ktorého je dobré sa pri tvorbe myšlienkových máp držať, nájdete v češtine opísaný na tomto odkaze. V slovenčine je podobný návod dostupný tu. Ak sa chcete o myšlienkových mapách dozvedieť všetko a ešte niečo viac, určite si pozrite webstránku mindmaps.cz.  Nájdete tam pravidelne nové články, nápady, inšpirácie, návody pre konkrétne programy, cez ktoré môžete vytvárať myšlienkové mapy online a mnoho iného. Blog s článkami samotného autora konceptu myšlienkových máp môžete sledovať na tejto adrese. Inšpirácie na originálne grafické prevedenia myšlienkových máp poskytuje Mind Map Inspiration. Zaujímavé videá v slovenčine, ktoré sa venujú danej problematike nájdete na tomto Youtube kanáli

Existuje viacero aplikácií na tvorbu myšlienkových máp, pre školské využitie odporúčame niekoľko nižšie uvedených možností. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť