Hore

Vrstevnice a nadmorská výška v Google Earth

Google Earth aspoň občas využíva už zrejme väčšina učiteľov geografie. Okrem bežného prezerania rozmanitých miest na Zemi a ich približovania žiakom, je možné prostredie Google Earth využívať aj na špecifickejšie vzdelávacie ciele. Už v minulosti sme si ukázali, ako možno Google Earth obohatiť o tematické vrstvy z fyzickej alebo humánnej geografie a tak ho premeniť na skutočný 3D virtuálny atlas. Viete však, že sa dá využiť aj pri sprístupňovaní problematiky výškopisu a znázorňovania nadmorskej výšky pomocou vrstevníc?

Princíp vrstevníc sa môže mladším žiakom javiť na prvý pohľad nepochopiteľný, na topografickej mape ide len o akýsi chaotický zhluk čiar. Ukážte im vrstevnice premietnuté na plasticky zobrazený terén v Google Earth a bližšie preskúmajte súvislosti medzi nimi a tvarom zemského povrchu. S touto pomôckou a sériou mapových cvičení venovaných práci s vrstevnicami zvládnu vaši žiaci tému určite na výbornú.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť

Ďalšie materiály k téme