Hore

Vrstevnice a nadmorská výška v Google Earth

Google Earth aspoň občas využíva už zrejme väčšina učiteľov geografie. Okrem bežného prezerania rozmanitých miest na Zemi a ich približovania žiakom, je možné prostredie Google Earth využívať aj na špecifickejšie vzdelávacie ciele. Viete, že sa dá využiť aj pri sprístupňovaní problematiky výškopisu a znázorňovania nadmorskej výšky pomocou vrstevníc?

Google Earth aspoň občas využíva už zrejme väčšina učiteľov geografie. Okrem bežného prezerania rozmanitých miest na Zemi a ich približovania žiakom, je možné prostredie Google Earth využívať aj na špecifickejšie vzdelávacie ciele. Už v minulosti sme si ukázali, ako možno Google Earth obohatiť o tematické vrstvy z fyzickej alebo humánnej geografie a tak ho premeniť na skutočný 3D virtuálny atlas. Viete však, že sa dá využiť aj pri sprístupňovaní problematiky výškopisu a znázorňovania nadmorskej výšky pomocou vrstevníc?

Princíp vrstevníc sa môže mladším žiakom javiť na prvý pohľad nepochopiteľný, na topografickej mape ide len o akýsi chaotický zhluk čiar. Ukážte im vrstevnice premietnuté na plasticky zobrazený terén v Google Earth a bližšie preskúmajte súvislosti medzi nimi a tvarom zemského povrchu. S touto pomôckou a sériou mapových cvičení venovaných práci s vrstevnicami zvládnu vaši žiaci tému určite na výbornú.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť

Ďalšie materiály k téme