Hore

Vzdelávacie aplikácie pre školskú geografiu

Množstvo aplikácií je využiteľných priamo pri sprístupňovaní učiva školskej geografie a nebol som schopný ich logicky začleniť do žiadnej z nižšie uvedených kategórií. Všetky takéto aplikácie preto nájdete rozpísané na tomto mieste. Radosť budú mať najmä tí z vás, ktorí obľubujú tému tektonických pohybov a sopečnej činnosti. Skrátka by však nemali prísť ani ostatní.

Oživte kresby s aplikáciou Quiver

Aplikácia Quiver bola ešte donedávna známa pod názvom colAR, pričom AR v názve reprezentovalo skratku pre augmented reality – rozšírenú realitu. Pomocou tabletu s Quiverom dokážete oživiť vymaľované kresby pred očami žiakov tak, ako môžete vidieť na videu nižšie. Na webstránke aplikácie nájdete množstvo obrázkov na stiahnutie, ktoré je potrebné vytlačiť a dať žiakom na dokreslenie. Niektoré je nutné zakúpiť, potom ich však môžete donekonečna kopírovať a zdieľať ich povedzme s kolegyňou pre výtvarnú výchovu. 

Z hľadiska geografie sú zaujímavé obrázky planéty Zemsopky alebo mapy. K dispozícii sú aj vybrané slávne pamiatky sveta a  Ak učíte aj biológiu, potešiť vás môže model bunky. Všetok vzdelávací obsah Quiveru nájdete na tomto odkaze.

Pomocou modelu sopky si môžete spolu so žiakmi ukázať jej zloženie a stavbu. Rôznymi farbami vymaľovať jej jednotlivé časti, ktoré je možné na nákrese aj pomenovať. Na obrázku planéty Zem si môžu žiaci pomenovať a rôznymi farbami vyfarbiť jednotlivé svetadiely, moria a oceány, alebo hrubými čiarami vyznačiť základné rovnobežky a poludníky. Takto doplnený obrázok si potom prezrú cez aplikáciu ako 3D model Zeme a spolužiakom okomentujú, čo naň vyznačili. Ďalšie využitie aplikácie závisí od kreativity a chuti učiteľa. 

Vdýchnite život vrstevniciam

Pomocou aplikácie LandscapAR nadchnete nielen piatakov pri vysvetľovaní, čo to tie čiary na mape vlastne znamenajú. Ako ukážku toho, čo aplikácia dokáže, poslúži vložené video. Ak sa chcete inšpirovať ako ju využívajú iní, na TUUL, alebo na MPC nájdete celý metodický postup.

Tektonické pohyby na vzdialenosť dotyku

Máloktorá aplikácia, ktorú je možné využiť v geografii ma nadchla tak, ako Dynamic Plates. Ak by bola v slovenčine, vytvoriť niečo lepšie by hádam ani nešlo. Bohužiaľ, nie je zdarma a tak si za ňu budete musieť trochu priplatiť. Na všetky tablety to asi nepôjde, bolo by však výborné mať ju nainštalovanú aspoň na učiteľskom tablete a následne ju prepojiť s interaktívnou tabuľou, na ktorej by ju videli všetci žiaci. 

O čo ide? Aplikácia je interaktívnou pomôckou na zoznámenie sa s tektonickými pohybmi a ich dôsledkami. Užívateľ aktívne vstupuje do priebehu deja a prstami poháňa vybraný typ tektonického pohybu. Aplikácia okrem toho obsahuje aj výborne spracovanú textovú informačnú časť a dokonca aj vedomostné kvízy. 

Ak chcete žiakom vysvetliť ako a prečo sa hýbe zemská kôra, ako vznikajú sopečné pohoria alebo ostrovy, oceánska kôra, či zemetrasenia, práve táto aplikácia je tým, čo hľadáte. 

Spoznajte povrch Zeme ako nikdy predtým

Ďalšia z platených aplikácií, ktorú využijete aspoň na vašom učiteľskom alebo súkromnom tablete. Vizuálne výborne spracovaná Elevation Earth je opäť platenou aplikáciou, ponúka však zaujímavé možnosti.

Môžete sa pomocou nej zahrať na Boha, meniť hladinu svetových morí podľa ľubovôle a sledovať aký dopad by malo vami nastavené zvýšenie hladiny na pevninu. Aplikácia je výbornou názornou pomôckou pri učive o oceánskom dne a jeho jednotlivých formách.

Pozrite sa na klímu z nadhľadu

Aplikácia od NASA s názvom Earth Now je virtuálnym atlasom klimatických zmien, ktoré vďaka nej môžete spolu so študentami gymnázií a stredných škôl študovať cez zistenia satelitov. Nájdete tu informácie o teplote vzduchu, koncentrácii oxidu uhličitého v atmosfére, vrstve ozónu, hodnotách výparu a pod. Na aplikácii okrem zaujímavých dát zaujme aj vynikajúca vizuálna stránka a užívateľské prostredie.

Zemetrasenia v triede

Vždy, keď je to možné, odporúča sa prepojiť učivo s aktuálnymi udalosťami. V prípade témy o zemetraseniach je to možné prakticky stále. Nechajte preto žiakov samých pátrať po aktuálnych a nedávnych zemetraseniach, ich polohe, sile a dôsledkoch. Túto možnosť ponúkajú viaceré aplikácie, osobne sa mi najviac osvedčila Last Quake. O zemetraseniach ponúka niekoľko základných údajov aj spolu s fotografiami a prípadnými opismi ich priebehu od ľudí, ktorí ich priamo zažili. 

Prácu s aplikáciou je vhodné spojiť aj s vizualizáciou hraníc tektonických dosiek a ich vplyvom na zemetrasenia a sopečnú aktivitu. Túto možnosť ponúka aj Google Earth po spustení tohto mapového súboru

Využiť na interaktívnej tabuli môžete prípadne aj túto mapu sveta, v ktorej sa dajú zapínať a vypínať jednotlivé vrstvy. Žiaci sa tak môžu pokúsiť sami definovať vzťah medzi priebehom tektonických dosiek a oblasťami výskytu zemetrasnej a sopečnej činnosti. Mojim obľúbeným je aj znázornenie seizmickej aktivity v poslednom období cez túto mapu

Aby žiaci na vlastnej koži pochopili, čo znamenajú jednotlivé hodnoty na Richterovej stupnici, nechajte ich simulovať rôznu silu zemetrasení prostredníctvom aplikácie Vibration Meter. Návrh vyučovacej hodiny (20 min.) so spomínanými aplikáciami nájdete rozpísaný na tomto odkaze.

Nebojte sa hrať

Samozrejme, netvrdím, že pri úbohej časovej dotácii geografie je možné viacero jej hodín venovať hrám, občas by to však hádam aj šlo. Najvhodnejšie využitie je pravdepodobne v piatom ročníku, alebo na prvom stupni v rámci vlastivedy. Rôznych strategických a simulačných hier, v ktorých sa žiaci majú možnosť premeniť na plánovačov, budovateľov a pod. je viacero. Skúste ich nechať napríklad vybudovať vlastné mesto cez City Island, linky metra v MiniMetro, alebo dopravnú spoločnosť v Logis Tycoon Evolution

Ak sa zaujímate o edukačnom využívaní počítačových hier a aplikácií, určite by ste mali začať sledovať výborný projekt s názvom Vĺčatá, ktorý sa zameriava práve na spomínanú oblasť. Nájdete tu pravidelne nové recenzie na hry, ktoré nie sú pre deti len stratou času. Nechýbajú ani články o hrách, ktoré sa hodia pre jednotlivé predmety či oblasti.

Sledujte dopravu naživo

Pravdepodobne všetci z vás poznajú výborné webové služby, ktoré zobrazujú polohu dopravných lietadiel alebo lodí v reálnom čase. Flightradar24 alebo Marine Traffic, ktorý je čiastočne aj v češtine sú vynikajúcim materiálom pre priame využitie na vyučovacej hodine. Je len na nápadoch a šikovnosti učiteľa aké aktivity pomocou nich pre žiakov pripraví. Najvhodnejšie je využitie pri téme doprava alebo cestovný ruch. Pokojne to však ide spojiť aj s učivami regionálnej geografie. 

Tabletové aplikácie, ktoré sú zdarma, nedosahujú kvalitu už spomínaných webových verzií, preto by som odporučil využívať ich aj na tabletoch spustením v internetovom prehliadači. Ak však predsa len chcete dať šancu aplikáciám, skúste napr. FlightRadar24,  Plane FinderFlight View alebo Shipping Explorer.

Trochu biológie

Nedostatok aplikácií pre biogeografiu je trochu prekvapivý. Pomôcť si tu však môžeme výbornou web stránkou Na túru s Naturou 2000, ktorú je možné spustiť cez internetový prehliadač. Obsahuje atlas živočíchov a rastlín Slovenska a žiakom umožňuje zapojiť sa do viacerých celoslovenských monitorovacích projektov. Mladších žiakov môžete zaujať aj jednoduchou aplikáciou venovanej spoznávaniu zvukov slovenských zvierat.

atlas zvierat

Aplikácie do terénu

Do programu geografickej exkurzie alebo výletu môžete zaradiť prácu hneď s niekoľkými praktickými aplikáciami. Jednou z mojich najobľúbenejších funkcií rozšírenej reality (augmented reality) sú aplikácie, ktoré vám na displeji znázornia názvy vrchov, na ktoré sa práve pozeráte. Asi najznámejšou z nich je PeakFinder, ktorej náhľad si môžete pozrieť aj vo vloženom videu. Vyskúšať si, čo by ste pomocou nej videli z vrcholu Ďumbiera si môžete aj cez webovú verziu aplikácie. Ďalšími alternatívami sú aj ViewPointPeak.ar alebo Peak Scanner

V teréne sa môže hodiť aj kompas. Aplikácií, pomocou ktorých môžete tablety premeniť na jeho funkčný model je viacero. Odporúčam napr. Smart Compass alebo Compass. Turistické mapy, ktoré by ste využili priamo v slovenských podmienkach sú rozpísané v tomto článku. Sprievodcov nájdete zas na tomto odkaze. Mapové hry v aplikáciách sú opísané tu.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť