Hore

Atlas transatlantického obchodu s otrokmi

Atlas transatlantického obchodu s otrokmi

Medzinárodný obchod s otrokmi prebiehal medzi svetadielmi na brehoch Atlantického oceánu od 16. do 19. storočia. Presun obrovského množstva otrokov z Afriky do európskych kolónií v Novom svete natrvalo zmenil demografiu Ameriky. Odhaduje sa, že do oboch Amerík bolo z Afriky násilne zavlečených okolo 11 miliónov otrokov. Približne 1,2 – 2,4 milióna cestu v katastrofálnych podmienkach otrokárskych lodí (nákres) neprežila. Téma tzv. trojuholníkového obchodu medzi Amerikou, Európou a Afrikou je súčasťou učiva dejepisu, v geografii sa obchod s otrokmi spomína len niekoľkými vetami a žiakom chýba hlbšie poznanie súvislostí a dôsledkov. 

Ak by som mal zostaviť niečo ako online atlas transatlantického obchodu s otrokmi, určite by som začal sériou máp na slavevoyages.org. Web stránka okrem nich obsahuje aj množstvo článkov a dokonca aj materiály pre žiakov a učiteľov. Trojuholníkový obchod v interaktívnej podobe zachytáva táto mapa. Zaujímavé vizuálne prevedenie má mapa na tomto odkaze

Ak by ste chceli pochopiť otroctvo skrz skúsenosť z prvej ruky, určite sa pokúste bližšie spoznať otroka, ktorý o svojom živote napísal autobiografické dielo. Olaudah Equiano (WikiBBC) sa svojim dielom pričinil o zákaz otroctva v Britskom impériu. Až tak silný vplyv mala jeho kniha The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano vydaná v roku 1789. Úryvok z diela si môžete prečítať alebo vypočuť na web stránke liverpoolskeho International Slavery Museum. Text celej knihy je dostupný na projekte Gutenberg. Na svoj preklad do slovenčiny ešte len čaká. Myslím, že by mala, čo ponúknuť aj slovenským čitateľom.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku