Hore

Projektovou výučbou ku klimatickému vzdelávaniu – teórie a príklady zo školskej praxe

Projektovou výučbou ku klimatickému vzdelávaniu – teórie a príklady zo školskej praxe

Klimatická zmena by mala byť horúcou témou školskej geografie, ktorej by sme mali venovať dostatočný čas, priestor a pozornosť. V článku Ako učiť o klimatickej zmene, sme zosumarizovali veľké množstvo existujúcich vzdelávacích materiálov a metodických príručiek, ktoré sú nám pre klimatické vzdelávanie k dispozícii. Sme radi, že stále pribúdajú nové. Jednou z nich je príručka Projektovou výukou ke klimatickému vzdělávání – teorie a příklady ze školní praxe, ktorá je dostupná na tomto odkaze.

Príručka sa zameriava na využitie projektových metód v klimatickom vzdelávaní a je určená najmä učiteľom stredných škôl. Cieľom príručky je podporiť výučbu pomocou projektovej metódy, ktorá je kľúčovou pre úspešné klimatické vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov smerujúcich k ochrane klímy, či zmierňovaniu dôsledkov klimatickej zmeny. Príručka sprevádza procesom prípravy, realizácie a vyhodnotenia školského projektu. 

V úvodnej časti ponúka teoretické ukotvenie projektovej metódy a praktické tipy na to, ako začať so školskými projektami. Oboznámi vás s tým, ako správne nastaviť vzdelávacie ciele a aktivity. V hlavnej časti príručka predstavuje šesť školských projektov, ktoré sú ponúknuté ako príklady dobrej praxe a môžu byť pre vás inšpiráciou. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť