Hore

Kde ľudia viac veria náboženstvu ako vede?

Kde ľudia viac veria náboženstvu ako vede?

Ľudské predstavy o svete sú formované spoločnosťou, náboženstvom aj vedeckými poznatkami. Zaujímavým záverom prieskumu, ktorý bol súčasťou World Values Survey je mapa zobrazujúca podiel ľudí v jednotlivých štátoch sveta podľa ich názoru na tvrdenie: V situácii, ak sú veda a náboženstvo v rozpore, náboženstvo má vždy pravdu. Ukazuje sa, že z geografického hľadiska je nábožensky podmienené vysvetľovanie sveta najrozšírenejšie v moslimských štátoch. Viera vo vedu má zas najviac stúpencov v Európe, Austrálii a Číne. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať