Hore

Kde vo svete sú školy stále zatvorené a nahradené dištančným vyučovaním?

Kde vo svete sú školy stále zatvorené a nahradené dištančným vyučovaním?

Zdá sa, že školy na Slovensku sa neotvoria ani začiatkom februára a nálada spoločnosti je už skutočne napätá. Ako je na tom však Slovensko v porovnaní so zvyškom sveta? Sú naše protipandemické opatrenia súvisiace so školstvom ojedinelým extrémom, alebo ide o všeobecne rozšírený spôsob prevencie šírenia nákazy? Vložená mapa nižšie (zdroj) zobrazuje momentálny stav škôl v jednotlivých štátoch sveta. Červenou farbou sú v nej vyznačené štáty, kde je odporúčané zatvorenie škôl. Posúvaním časovej osi pod mapou môžete sledovať, ako sa situácia so školami menila v čase. Ďalšou zaujímavou mapou je aj mapa na stránke organizácie UNESCO. Zobrazuje celkovú dĺžku zatvorenia škôl v mesiacoch. Z mapy vidieť, že Slovensko nie je v tejto disciplíne žiadny premiant, ale skôr priemier.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť