Hore

Koľko si môžu zo svojich platov dovoliť obyvatelia európskych štátov?

Koľko si môžu zo svojich platov dovoliť obyvatelia európskych štátov?

Existuje množstvo ekonomických ukazovateľov, podľa ktorých je možné vytvoriť si obraz o hospodárskej úrovni jednotlivých štátov. Z pohľadu každodenného života je praktickým najmä ukazovateľ parity kúpnej sily (purchasing power parity). Nie som ekonóm, ale zjednodušene je to o tom, koľko si môžete kúpiť tovarov a služieb za svoj plat (v priemere) pri cenách, ktoré sú bežné v danom štáte. Ukazovateľ je teda objektívnejším obrazom ekonomickej úrovne obyvateľov, ako je napr. len výška priemernej mzdy, pri ktorej sa neberie do úvahy výška cien komodít. V Nórsku napr. zarobíte nadpriemerne, viac ako nadpriemerne však zaplatíte nielen na daniach, ale aj za bežný tovar a služby.

​Absolútna hodnota čísiel na mape nižšie nie je až tak dôležitá, ako ich vzájomné porovnanie. Poľsko má hodnotu 100 len preto, že sa nachádza približne uprostred hodnôt indexu parity kúpnej sily spomedzi všetkých zobrazených štátov. Podľa mapy si môžu najviac vyskakovať obyvatelia Švajčiarska a Nemecka. Naopak, najhoršie sú na tom Ukrajinci, Moldavci a Bielorusi. 

Zaujímavou dvojičkou k mape je aj mapa zobrazujúca index nákladov na život (cost of living index). Tá je praktickou napr. pre cestovateľov, ktorí si vďaka nej dokážu predstaviť, koľko si toho budú môcť dovoliť v navštívenej krajine v porovnaní so svojou domovinou. Určite si pozrite aj www.numbeo.com, kde nájdete záplavu dát týkajúcich sa nákladov na život (ceny vybraných tovarov a služieb) v štátoch sveta. Odporúčam aj ďalšie mapy z dielne českého autora Jakuba Mariana.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť