Hore

Mapa kúpeľných miest Slovenska

Mapa kúpeľných miest Slovenska

Slovensko má v rámci kúpeľníctva čo ponúknuť. Škoda len, že niektoré kúpele sa postupne premenili na nefunkčné ruiny – napr. Korytnica. Viaceré sa zase odklonili od svojej prvotnej liečebnej funkcie a v súčasnosti sa špecializujú prevažne na finančne atraktívnejšie wellness pobyty. Kúpeľné miesta Slovenska môžete spoznať aj cez mapový príbeh Miesta na Slovensku s blahodárnymi účinkami. Pri téme cestovného ruchu a nášho kúpeľníctva sa dá mapa využiť aj priamo na vyučovacej hodine. Žiakom môže poslúžiť aj žiakom ako podklad úloh, ktoré spracujú na tabletoch. 

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku