Hore

Mapa kúpeľných miest Slovenska

Mapa kúpeľných miest Slovenska

Slovensko má v rámci kúpeľníctva čo ponúknuť. Škoda len, že niektoré kúpele sa postupne premenili na nefunkčné ruiny – napr. Korytnica. Viaceré sa zase odklonili od svojej prvotnej liečebnej funkcie a v súčasnosti sa špecializujú prevažne na finančne atraktívnejšie wellness pobyty. Kúpeľné miesta Slovenska môžete spoznať aj cez mapový príbeh Miesta na Slovensku s blahodárnymi účinkami. Pri téme cestovného ruchu a nášho kúpeľníctva sa dá mapa využiť aj priamo na vyučovacej hodine. Žiakom môže poslúžiť aj žiakom ako podklad úloh, ktoré spracujú na tabletoch. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť