Hore

Mapa kúpeľných miest Slovenska

Mapa kúpeľných miest Slovenska

Slovensko má v rámci kúpeľníctva čo ponúknuť. Škoda len, že niektoré kúpele sa postupne premenili na nefunkčné ruiny – napr. Korytnica. Viaceré sa zase odklonili od svojej prvotnej liečebnej funkcie a v súčasnosti sa špecializujú prevažne na finančne atraktívnejšie wellness pobyty. Kúpeľné miesta Slovenska môžete spoznať aj cez mapový príbeh Miesta na Slovensku s blahodárnymi účinkami. Pri téme cestovného ruchu a nášho kúpeľníctva sa dá mapa využiť aj priamo na vyučovacej hodine. Žiakom môže poslúžiť aj žiakom ako podklad úloh, ktoré spracujú na tabletoch. 

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii