Hore

Pražské povstanie po sedemdesiatich rokoch

Pražské povstanie po sedemdesiatich rokoch

K menej známym protinacistickým povstaniam patrí aj to Pražské, ktoré začalo 5. mája 1945, kedy bol pád Tretej ríše už zrejmý. V oblasti Čiech a Moravy sa v tom čase ešte stále nachádzalo početné nemecké vojsko pod velením generála Schornera, ktoré sa pokúšalo tiesnené Červenou armádou ustúpiť, alebo sa prebojovať na západ a vzdať sa anglo-americkým jednotkám, ktoré dosiahli rieku Labe. Piateho mája 1945 povstalecké sily usúdili, že Červená armáda, je už na dosah a začali povstanie. Ich slabo vybavené a nevycvičené oddiely však prebrali kontrolu nad značnou časťou Prahy a rýchlo tam vybudovali barikády. Práve barikády sa stali symbolom tohto povstania. Ako vyzerala Praha v čase povstania a ako vyzerajú tie isté miesta sedemdesiat rokov po jeho skončení, zobrazuje fotografický projekt CŤ s názvom Barikády Pražského povstání po 70 letech.  Viac informácií a dobových fotografií o Pražskom povstaní nájdete aj na tomto odkaze.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii