Hore

Pražské povstanie po sedemdesiatich rokoch

Pražské povstanie po sedemdesiatich rokoch

K menej známym protinacistickým povstaniam patrí aj to Pražské, ktoré začalo 5. mája 1945, kedy bol pád Tretej ríše už zrejmý. V oblasti Čiech a Moravy sa v tom čase ešte stále nachádzalo početné nemecké vojsko pod velením generála Schornera, ktoré sa pokúšalo tiesnené Červenou armádou ustúpiť, alebo sa prebojovať na západ a vzdať sa anglo-americkým jednotkám, ktoré dosiahli rieku Labe. Piateho mája 1945 povstalecké sily usúdili, že Červená armáda, je už na dosah a začali povstanie. Ich slabo vybavené a nevycvičené oddiely však prebrali kontrolu nad značnou časťou Prahy a rýchlo tam vybudovali barikády. Práve barikády sa stali symbolom tohto povstania. Ako vyzerala Praha v čase povstania a ako vyzerajú tie isté miesta sedemdesiat rokov po jeho skončení, zobrazuje fotografický projekt CŤ s názvom Barikády Pražského povstání po 70 letech.  Viac informácií a dobových fotografií o Pražskom povstaní nájdete aj na tomto odkaze.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť