Hore

Ako blízke alebo vzdialené sú si jazyky Európy? Lingvistická mapa napovie

Ako blízke alebo vzdialené sú si jazyky Európy? Lingvistická mapa napovie

Všetci vieme, že jazyky sa podľa svojej príbuznosti a podobnosti zaraďujú do jazykových skupín. Poznáme tak germánske, slovanské alebo románske jazyky. Rovnako vieme, že v rámci týchto skupín sú si niektoré jazyky bližšie ako ostatné. Slovák rozumie Čechovi, no s Bulharom sa v rodnom jazyku príliš neporozpráva. Viete si jazykové odlišnosti predstaviť aj na mape? Ako vyzerajú európske jazyky z hľadiska ich vzájomnej podobnosti alebo odlišnosti lexiky,  zobrazuje mapa S. Steinbacha, ktorá je vo vysokom rozlíšení dostupná na tomto odkaze. Vzdialenosť jednotlivých jazykov na mape zobrazuje ich vzájomnú príbuznosť. Čím bližšie pri sebe sa jazyky nachádzajú, tým sú si podobnejšie. Podľa mapy je tak napríklad slovenčina na polceste medzi češtinou a chorvátčinov. Bližšie informácie o metodológii mapy a stručný rozbor jednotlivých jazykových skupín nájdete v článku na Big Think.

Lexikálnu príbuznosť európskych jazykov môžete zábavne skúmať aj cez mapový slovník European Word Translator. Detský interaktívny slovník je zas dostupný tu. Ak by vás zaujímalo, ktorými jazykmi sveta hovorí najviac ľudí, odpoveď nájdete v tomto grafe. Kým niektoré jazyky prekvitajú, iné sú na pokraji zániku. Práve im je venovaná táto mapa.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť