Hore

Vydajte sa za výtvarnými dielami v uliciach Banskej Bystrice

Vydajte sa za výtvarnými dielami v uliciach Banskej Bystrice

Ako rodeného Bystričana ma teší, že po Bratislave je pravdepodobne práve Banská Bystrica druhým slovenským mestom, v ktorom je možné spoznať umelecké diela vo verejnom priestore aj formou interaktívneho sprievodcu. Odrazu vidím, že pri tvorbe mapy pre svoje mesto som do nej vložil len nepatrný počet tohto typu pamiatok. Webová stránka www.vytvarnedielabb.sk predstavuje fotografickú a katalogizačnú dokumentáciu výtvarných diel z obdobia rokov 1945 – 2015, ktoré boli vytvorené na území Banskej Bystrice. Zhotovenie súpisu umeleckých diel iniciovala Stredoslovenská galéria a občianske združenie Arttoday. Všetky diela sú prehľadne spracované aj vo forme interaktívnej mapy. Umeleckým dielam vo verejnom priestore Banskej Bystrice je venovaná aj samostatná výstava Stredoslovenskej galérie s názvom Motívy neviditeľnosti, ktorú sa oplatí navštíviť a aj vďaka nej spoznať krásu, ktorú si pri našom prechode mestom tak často nevšímame.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať