Hore

Značka: problémy sveta

Vojna v Sýrii a utečenecká kríza. Web dokument, ktorý sa oplatí vidieť

Predstavte si, že ste v živote nezažili mier a jediné, čo poznáte je nebezpečie vojny. Pre prvákov (ak mali to šťastie a existujú školy, do ktorých môžu nastúpiť) v Sýrii každodenná realita, z ktorej strasie...

Plagáty, ktoré turistom ukazujú odvrátenú stranu

V dobe internetu strácajú plagáty svoju komunikačnú silu. V minulosti sa vo veľkej miere využívali aj v propagácií lokalít cestovného ruchu. Ukážky vintage turistických plagátov si pozrite tu. Práve s takými-to plagátmi sa...

Kuriozity a menej známe skutočnosti politickej geografie

Súčasné politické usporiadanie sveta je výsledkom dlhého historického vývoja, počas ktorého prešlo mnohými turbulenciami. Zmeny na mape sveta za ostatných 5000 rokov zobrazuje interaktívny historický atlas GeaCron. Ako sa...

Globálne výzvy súčasného sveta vo videách študentov

Súčasný svet stojí pred viacerými globálnymi výzvami, ktorým musia čeliť všetky národy spoločne. Zaujímavým spôsobom, ako vzbudiť záujem o ich riešenie medzi mladou generáciou je aj vyhlásenie medzinárodnej súťaže...

Enklávy a exklávy. Mapový príbeh vás to naučí

Politická geografia ponúka viacero pikošiek, zaujímavostí a abnormalít. Nie sú to len štáty, ktoré neexistujú, sporné územia, prekvapivý priebeh hraníc, ale aj enklávy a exklávy. Enkláva je v medzinárodnom práve a politickej geografii cudzie...

Kto koho zbrojí? Pozrite si mapy obchodu so zbraňami

Obchodovanie so zbraňami je súčasťou medzinárodného obchodu rovnako ako iné komodity. Podlieha však prísnejším pravidlám. Počet významných producentov sa obmedzuje len na niekoľko štátov. Najväčšími exportérmi zbraní sú už...

Všetky teroristické útoky roku 2017 na jednej mape

Terorizmus patrí medzi najväčšie hrozby súčasného sveta. Určite je tak vnímaný veľkou časťou obyvateľstva. Teroristické útoky sú desivé, nepochopiteľné a odsúdeniahodné. V skutočnosti je však pravdepodobnosť, že zahyniete práve pri nich...

Palma olejná – nenávidená plodina

Palmový olej nájdete v takmer každom druhom výrobku, ktorý kúpite v supermarkete. Od šampónov, zubné pasty, cez rúže na pery až po margaríny a čokoládu. Je to jeden z najvýnosnejších poľnohospodárskych produktov (palmový olej tvorí napr. až 9% exportu...

V ktorých štátoch žije najviac utečencov? Mapa, ktorá (možno) prekvapí

Žiadatelia o azyl tvoria len malú časť z celkového počtu utečencov vo svete. Súčasná utečenecká kríza sa týka aj Európy, preto je vnímaná tak citlivo. V skutočnosti sa v ostatných rokoch počet utečencov...

Satelitné snímky ako umenie a správa o súčasnom svete

Keď sme v roku 1959 zhotovili vôbec prvú satelitnú snímku Zeme, netušili sme, že pohľad, ktorý bol od úsvitu dejín dostupný len bohom, bude už o niekoľko desaťročí súčasťou každodenného...