Hore

Vedomostné ostrovy sú interaktívnou online encyklopédiou, pomocou ktorej môžu deti spoznávať svet zaujímavo a hravo

Vedomostné ostrovy sú interaktívnou online encyklopédiou, pomocou ktorej môžu deti spoznávať svet zaujímavo a hravo

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu darovali stovke slovenských škôl interaktívne kiosky Vedomostné ostrovy, ktoré sú plné zaujímavých poznatkov či zábavných testov. Ak medzi tieto školy nepatríte, nemusíte smútiť. Na stránke projektu sú Vedomostné ostrovy dostupné pre všetkých zdarma. Obsahujú informácie z techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky. Spracované sú netradičnou encyklopedickou formou tak, že javy vysvetľujú na príkladoch, s ktorými sa žiaci stretávajú v reálnom živote. Súčasťou Vedomostných ostrovov je aj virtuálny kariérny poradca.

Vedomostné ostrovy mi trochu pripomínajú britské DK find out!, ktoré sme si predstavili nedávno. Výborné na nich je, že každá zo spracovaných tém obsahuje nielen krátky vysvetľujúci text  (video), ale aj jazykové okienko a námet na pokus či domácu aktivitu, pomocou ktorej môžu žiaci spoznať tému aj prakticky. Istú nevýhodu vidím v nie celkom prehľadnom rozdelení tém do prostredí (hory, mesto a pod.). Ovládanie Vedomostných ostrovov je intuitívne, no na začiatku vám môže pomôcť tento manuál.

vedomostné ostrovy online encyklopédia

Je chválihodné, že takýto projekt vznikol, je v slovenčine a voľne dostupný pre všetkých. Svoje uplatnenie nájde nielen na vyučovaní, ale aj v školských kluboch, školskej knižnici či pri domácej príprave žiakov. Oceniť ho môžu aj rodičia žiakov v domácom vzdelávaní.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii