Hore

Afrika snov a skutočností – tematické plagáty

Afrika snov a skutočností – tematické plagáty

V roku 2017 uplynulo 70 rokov od legendárnej cesty dvojice Zikmund-Hanzelka do Afriky. Ako sa odvtedy zmenil africký kontinent? Odpovede na tieto otázky poskytuje putovná výstava 12 tematických panelov s názvom Afrika snů a skutečností.

Pomocou fotografií, textov, máp, príbehov a ďalších grafických a obrazových príloh zachytáva mnohé stránky dynamického vývoja, ktorým Afrika prešla. Celý projekt realizovaný Západočeskou univerzitou v Plzni má okrem odborného podtextu za cieľ hrdo sa prihlásiť k odkazu slávnej cestovateľskej dvojice a taktiež ukázať Afriku ako kontinent, ktorý síce čelí mnohým výzvam, ale ktorý sa zároveň stáva plnohodnotným členom v súčasnosti globálne prepojenom svete.  

Všetky panely (plagáty) sú bezplatne k dispozícii vo formáte pdf na webstránke časopisu Geografické rozhledy. Môžete ich tak využiť aj v škole – stačí ich vytlačiť a výstavu môžete mať aj u vás. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať