Hore

Čo by bolo, keby… V archíve relácie Rádia Junior nájdete desiatky rozhovorov pre zvedavé deti

Čo by bolo, keby… V archíve relácie Rádia Junior nájdete desiatky rozhovorov pre zvedavé deti

Poznáte Rádio Junior? Ak nemáte deti, možno o jeho existencii vôbec netušíte. Asi je to aj tým, že hoci ide o stanicu RTVS, vysiela len online ako internetové rádio. Je to škoda, lebo vysiela a produkuje množstvo kvalitných detských rozhlasových hier a relácií. Viaceré z nich je možné využiť aj vo vzdelávaní (nielen doma, ale aj v škole).

Pre geografiu, ale aj iné vyučovacie predmety je zaujímavou najmä pravidelná relácia s názvom Čo by bolo, keby… Každá časť je venovaná inej téme, ku ktorej je do štúdia pozvaný odborný hosť. Rozhovory trvajú vždy polhodinu až hodinu a sú vedené veku primerane detskému poslucháčovi. Poskytujú tak dobrú príležitosť budovať u detí návyk pozorne počúvať aj niečo iné ako audio rozprávky. Dalo by sa povedať, že je to taká príprava do počúvania podcastov v dospelosti. Spolu s moderátormi a hosťami sa môžu deti zamýšľať nad množstvom rozmanitých otázok prebúdzajúcich zvedavosť.

Osobne som vyskúšal využiť jednu časť relácie Čo by bolo keby… počas dištančného vyučovania. Štvrtáci mali ako súčasť vlastivedy za úlohu vypočuť si rozhovor s meteorologičkou a odpovedať na otázky, ktoré som im k rozhovoru vytvoril. Sú k dispozícii v tomto dokumente. Podobným spôsobom je možné vytvoriť sériu otázok a úloh aj k iným vybraným rozhovorom. Tie, ktoré sa hodia k vlastivede či geografii som pre vás vybral a uvádzam ako zoznam nižšie. Určite si však pozrite kompletný archív, ak hľadáte skôr historické témy alebo rozhovory o vede a technike.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť