Hore

Ako (ne)pracovať s učebnicou? Niekoľko poznámok k lepšiemu pochopeniu

Ako (ne)pracovať s učebnicou? Niekoľko poznámok k lepšiemu pochopeniu
V slovenskom školstve (ale aj inde v zahraničí) existuje jeden opomínaný problém. Takmer fetiš. Zdá sa, že učitelia nie celkom rozumejú tomu, na čo slúži učebnica. Mnohí sa jej držia ako písma svätého a mylne sa domnievajú, že čo je v nej, to sa musí „prebrať“ a dokonca aj naučiť naspamäť. Nie, nie je to tak. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
 
Mali by sme byť nároční a od skutočne všetkých učiteľov vyžadovať takto jednoduchú vec – dôkladne si preštudovať hlavné ciele a vzdelávací štandard svojho predmetu. To sú tie nenávidené laicky nazývané osnovy. Zďaleka nie sú tak preplnené, ako sa zvykne tradovať. Naopak, často sú úplne riedke až vágne a učiteľovi tým dávajú obrovský priestor učiť to, čo vníma ako potrebné a prospešné. Žiadny dokument od neho nepožaduje, aby učil nudne a aby sa žiaci memorovali obrovské množstvo faktov bez pochopenia súvislostí. V geografii to tak ozaj nie je.
 
Kľúčové je pochopiť, že mnohé učebnice vznikli pred redukciou vzdelávacieho obsahu. Preto dnes hovoríme o inovovanom štátnom vzdelávacom programe a nie o štátnom vzdelávacom programe. Mnohí učitelia si však zmenu asi doteraz nevšimli.
 
Opísané nepochopenie si dovolím ukázať na niekoľkých príkladoch. Sú to komentáre učiteľov (citované) k učebniciam geografie pre rôzne ročníky a pochádzajú z prieskumu Hodnotenie a monitoring učebníc, ktorý realizoval Štátny pedagogický ústav v roku 2016:
 
„V učebnici ôsmeho ročníka je spolu 49 samostatných učív a ak to chce učiteľ za 33 hodín v roku stihnúť tak musí spájať učivá a jednotlivé štáty. Ak náhodou ešte aj hodiny odpadnú z dôvodov prázdnin tak sa potom naháňa a žiaci nemajú z učiva nič. „
 
SKUTOČNOSŤ: V obsahovom štandarde aktuálneho iŠVP pre tento ročník geografie sa spomínajú len nasledovné štáty: Česko, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko, Rusko. Ak by teda iné učiteľ „neodučil“, nič sa nedeje a voči iŠVP nemusí mať stres.
 
„Vzhľadom na časovú dotáciu 1 hodina týždenne je učivo náročné, keďže na jednej hodine treba zvládnuť viacero štátov Európy. Žiakov odrádza také množstvo textu sa učiť. Mnohokrát pri jednohodinovke hodina odpadne, ale učivo treba prebrať, takže sa látky spájajú.“
 
SKUTOČNOSŤ: Nie, netreba to „zvládnuť“ týmto spôsobom. Žiaci sa všetok text z učebnice rozhodne nemajú „učiť“. Skôr by som sa prikláňal k tomu, že im má pomôcť v učení sa niečo pochopiť.
 
„Učivo rozpracované v tejto učebnici nie je možné zvládnuť s dotáciou 1 hodina týždenne. Ak chceme vychovať zo žiakov Európanov nestačí si informácie iba prečítať a následne reprodukovať( pretože na prácu s atlasom nezostáva čas)!“
 
SKUTOČNOSŤ: Súhlasím, nie je to možné, ale nikto to od vás ani nechce. Ako som už spomínal, učebnica nekorešponduje so súčasným vzdelávacím štandardom. A veru, Európanov nevychováme z detí tak, že ich necháme čítať texty z učebnice a následne chceme, aby ich reprodukovali. Ďalej radšej nekomentujem.
 
„Treba sa vrátiť k starej učebnici a každému štátu Európy venovať jednu hodinu. Táto učebnica je napísaná chaoticky, všetko zmiešané spolu. Dospelému je to ako prehľad super, ale žiak, ktorý potrebuje získať nejaký systém, sa musí učiť kompletné informácie od štátu k štátu.“
 
SKUTOČNOSŤ: Škola nie je encyklopédia alebo internet bez obmedzenia času a priestoru. A takou nie je a nemá byť ani učebnica. Štátov v Európe je spolu 44 a nech sa na to pozerám akokoľvek, to mi nevychádza…
 
„Učebnica je ok, ale nedá sa prejsť na jednohodinovke“
 
SKUTOČNOSŤ: Prechádzať by sa malo cez priechod pre chodcov, nie cez učebnicu.
 
„V učebnici by mohli byť zaradené aj testy na overenie vedomostí, prípadne slepé mapy. Možno viac zaujímavostí, či odlišností daných krajín v porovnaní so Slovenskom.“
 
SKUTOČNOSŤ: Myslel som, že v triede je aj učiteľ, nielen učebnica.
 
„Chýba mi viac cvičení zameraných na samostatnú prácu s mapou“
 
SKUTOČNOSŤ: Chýba skôr schopnosť učiteľa takéto úlohy tvoriť a žiakom zadávať.
 
A dalo by sa pokračovať. Zhrnutie? Nezáleží na kvalite štátnych vzdelávacích programov alebo na kvalite učebníc, rozhodujúcim faktorom je kvalita učiteľov.
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť