Hore

Voľné zdroje vzdelávacích materiálov pre geografiu, s ktorými môžu žiaci pracovať aj doma

Voľné zdroje vzdelávacích materiálov pre geografiu, s ktorými môžu žiaci pracovať aj doma

Súčasná ťažká situácia prináša aj pozitívne správy. Vďaka zatvoreniu škôl a presunu vzdelávania do domáceho prostredia sme si uvedomili, koľko kvalitných učebných materiálov majú učitelia a žiaci na Slovensku k dispozícii. Väčšina organizácií sa rozhodla ponúkať svoje materiály bezplatne a tak máte jedinečnú príležitosť používať aj tie, s ktorými bežne nepracujete. Množstvo dobrých tipov nájdete vo facebookovej skupine Zavretá škola. Keď v nej kliknete na fotografie a vyhľadáte albumy, nájdete tam zdroje kategorizované do jednotlivých stupňov vzdelávania a predmetov.

Prebudilo sa už aj ministerstvo školstva, ktoré uverejnilo článok Možnosti dištančného vzdelávania pre školy. Nájdete v ňom odkazy na výstupy viacerých národných projektov. Spomedzi nich ponúka najviac aktivít pre geografiu IT akadémia, pre ktorú som vytvoril niekoľko metodík aj ja. Otázne je, nakoľko sú využiteľné aj mimo triedy cez e-learningové prostredie.

V zozname nižšie nájdete odkazy na zdroje, ktoré ma zaujali a verím, že môžu byť prínosom.

 • Fenomény sveta – V súčasnosti pekne využiteľné materiály skladajúce sa s krátkych videí BBC a interaktívnych cvičení k nim, s ktorými môžu žiaci pracovať bez problémov aj doma.
 • geograf.in – Portál s množstvom online úloh pre žiakov. Písali sme o ňom v tomto článku.
 • Geografické rozhledy – Jediný časopis, ktorý mám predplatený. Geografické rozhledy nie sú určené pre žiakov, ale pre učiteľov, geografov i laickú verejnosť , mnohé články sú však určite vhodné aj pre stredoškolákov. Teraz sú všetky čísla ročníkov 27 a 28 dostupné v online archíve zdarma v pdf. Zároveň sú zdarma aj všetky staršie vydania, čo znamená, že je k dispozícii cca 1750 článkov. Zídu sa vám aj v prípade, že budete mať chuť čítať niečo „z fachu“. Narozdiel od podobne zameraných časopisov sú ľahko čitateľné.
 • České vydavateľstvo Fraus poskytuje bezplatný prístup k všetkým svojim interaktívnym učebniciam a atlasom. Registrácia je na prvý pohľad komplikovaná, ale nenechajte sa odradiť. Atlasy som si stiahol a sú výborné.
 • Člověk v tísni – Sprístupnených 270 audiovizuálných lekcií obsahujúcích filmy a dalšie materiály, ktoré môžu využívať učitelia i rodičia so svojimi deťmi. Pedagógom ponúkajú aj online vzdelávacie materiály pre výučbu globálneho rozvojového vzdelávania či aktívne občianstvo alebo online knižnicu.  Osobne odporúčam najmä výbornú knihu Najväčšie prianie, ktorá je voľne dostupná v pdf aj s metodickými materiálmi, ktoré obsahujú viacero geograficky zameraných úloh. O knihe sme na Lepšej geografie písali tu.
 • Živica –  Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica patrí k najkvalitnejším poskytovateľom metodických materiálov a zážitkových programov pre školy. Zabudnite na Planétu vedomostí, interaktívny výučbový softvér je v online alebo offline verzii zdarma dostupný pre témy OdpadyEnergia v súvislostiachTajomstvo vody a Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe. Materiály sú spracované tak, že s nimi vie žiak pracovať aj samostatne.
 • Mapové hry – všetky mapové hry, ktoré sme na Lepšej geografii už opísali, nájdete tu. Celý článok s množstvom odkazov si prečítajte tu.
 • Fotografie, grafy a iné vychytávky – viaceré som opísal v tomto článku
 • Dokumentárne filmy – žiakom môžete zadať za úlohu aj sledovanie kvalitných dokumentárnych filmov, o ktorých následne napíšu recenziu, esej či iný žáner. Alebo o nich môžete spoločne diskutovať cez niektorý z dostupných meetingových nástrojov. Tipy na dobré filmy nájdete tu. Dobrým nápadom môže byť aj vybrať niektoré z krátkych videí, ktoré sme si predstavili na Lepšej geografii v rubrike Cinema a vymyslieť k nim niekoľko úloh pre žiakov.
 • Zemeznalec –  Vhodnou formou domáceho geografického vzdelávania môže byť aj riešenie zadaní starších kôl našej súťaže Zemeznalec. Každé kolo obsahuje desať rozmanitých úloh a otázok, ktoré sú zamerané viac na rozvoj praktických schopností, ako na overenie faktografických poznatkov. Všetky zadania sú k dispozícii tu.
 • Interaktívny online atlas obyvateľstva a miest Slovenska
 • Geografické podcasty – ak nemáte problém s angličtinou, možno vás potešia podcasty so zameraním na geografiu či geografické vzdelávanie. Dajte im šancu tu alebo tu.
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť