Hore

Učte v globálnych súvislostiach. Príručky, ktoré vám pomôžu učiť svetovo

Učte v globálnych súvislostiach. Príručky, ktoré vám pomôžu učiť svetovo

Slovenským učiteľom chýbajú kvalitne pripravené materiály, pomocou ktorých by učili lepšie a efektívnejšie. Dlhodobo sa ukazuje, že hlad po inovatívnych vzdelávacích metódach a ready-to-use aktivitách nasycujú občianske združenie a neziskové organizácie. Jednou z nich je aj OZ Človek v ohrození, ktoré sa na Slovensku špecializuje na rozvoj tzv. globálneho vzdelávania. V ich voľne dostupnej knižnici nájdete množstvo výborne spracovaných metodických príručiek pre viaceré vyučovacie predmety.

Geografov môže tešiť, že najnovším prírastkom je metodická príručka venovaná práve tomuto predmetu. Globálne vzdelávanie vo vyučovaní geografie na stredných školách obsahuje 15 na hodinách priamo využiteľných aktivít, ktorých autormi sú učitelia zo slovenských škôl. Všetky aktivity sú v súlade s inovovaným ŠVP a s ich zaradením do učiva nebudete mať žiadny problém. 

Aktivity sú postavené na metóde E-U-R, ktorá sa skladá z evokácie, uvedomenia a reflexie. V každej z týchto fáz dochádza k inej forme učenia sa. Narozdiel od tradičných vyučovacích hodín je v prípade E-U-R centrom vyučovacieho procesu žiak, ktorý sa cez skupinovú prácu aktívne oboznamuje nielen s novými poznatkami, ale si formuje aj svoje postoje. 

Každá aktivita je opísaná podrobne krok za krokom, publikácia k nim obsahuje aj všetky potrebné prílohy, ktoré si len stačí vytlačiť. Tematická pestrosť aktivít umožňuje využívať príručku počas celého školského roka vo viacerých ročníkoch gymnázií. Nájdete v nej aktivity zamerané na problematiku migrácie, vzdelávania žien vo svete, odpadu, prístupu k pitnej vode alebo svetového obchodu.

Príručka je pokračovaním predchádzajúcej, ktorá bola venovaná globálnemu vzdelávaniu vo vyučovacom predmete geografia na základných školách. Voľne stiahnuť si môžete aj túto príručku. Vyučujúci iných predmetov ocenia aj príručky, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Dostupné sú pre predmety občianska náukaumenie a kultúraanglický jazykbiológia a dejepis. Zaujímavou publikáciou (nielen) pre učiteľov geografie je aj Afrika: mýty a fakty, ktorá okrem teoretických kapitol obsahuje aj sedem praktických aktivít využiteľných priamo na vyučovacej hodine. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť

Mohlo by vás zaujímať