Hore

Zaujíma vás tvorba máp? Stiahnite si komplexnú učebnicu kartografie zdarma

Zaujíma vás tvorba máp? Stiahnite si komplexnú učebnicu kartografie zdarma

Ak sa zaujímate o tvorbu máp profesionálne, alebo len ako laický nadšenec, určite vás poteší mať poruke odbornú publikáciu o kartografii, ktorá pokrýva všetko podstatné a zároveň je čitateľsky prístupná. A práve takou je aj učebnica Tvorba map, ktorá vyšla v roku 2018 na Ostravskej univerzite a bezplatne si ju môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Jej autori Jan Miklík, Radek Dušek, Luděk Krtička a Oto Kaláb chceli knihu, ktorá je moderná (zachytáva súčasné kartografické poznatky, postupy a trendy), názorná (s množstvom príkladov, obrázkov a ukážok), komplexná (okrem samotnej tvorby máp sa venuje aj typografii, grafike a tlači), praktická (okrem potrebnej teórie obsahuje aj opis postupov v bežne používaných programoch a tipy na menej známe aplikácie) a atraktívna (grafickou podobou a spracovaním). Myslím, že sa im to podarilo. Vzorom pre publikáciu boli najmä moderné zahraničné učebnice kartografie, obsah je ale prispôsobený potrebám výučby kartografických a ďalších súvisiacich predmetov na Ostravskej univerzite.    

Učebnica je členená do dvanástich tematických kapitol: Mapy jako reprezentace světa, Data pro tvorbu map, Kartografická zobrazení, Polohopis, Výškopis, Metody tematické kartografie, Kartografická generalizace, Barvy, Písmo a popis, Design mapy, Tisk mapy a Mapy na webu. Jej obsah môže byť užitočný aj pre učiteľov geografie – najmä na gymnáziách a stredných školách. Môže nám slúžiť aj ako zdroj dobrých a zlých príkladov máp a mapovej tvorby. Zároveň môže pomôcť študentov pri prípadnej realizácii projektu, ktorý v sebe zahŕňa spracovanie a prezentáciu informácií v podobe mapy.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať