Hore

ČT edu ponúka stovky vzdelávacích videí, ktoré vám pomôžu pri učení (sa) online

ČT edu ponúka stovky vzdelávacích videí, ktoré vám pomôžu pri učení (sa) online

Po zatvorení škôl sa so vzdelávacími videami roztrhlo vrece. Ak súčasná doba prináša nejaké pozitíva pre vzdelávanie, tak je to práve vznik množstva rôznych vzdelávacích materiálov, ktoré tu pre nás ostanú aj po vrátení sa do normálu. RTVS pravidelne vysiela reláciu Školský klub, v rámci ktorého boli odvysielané aj viaceré zaujímavé diely pre geografiu či dejepis. Všetky diely vytvorené v spolupráci s Indíciou, n.o. nájdete na skolskyklub.net aj so zoznamom pomôcok a metodikou.  

Česká televízia zašla ešte ďalej a vytvorila stránku ČT edu. Obsahuje viac ako 3000 krátkych videí z archívu ČT, ktoré sú vyberané učiteľmi a odborníkmi na vzdelávanie. Veľkou výhodou ČT edu je rýchlosť a jednoduchosť vyhľadávania videí k požadovaným témam pomocou zabudovaných filtrov a kategorizácie obsahu do predmetov. Autori projektu neostali len pri výbere videí, ale pre učiteľov, rodičov a žiakov ponúkajú aj konkrétne tipy ako s videami pracovať. Pod tipmi k videám nájdete na stiahnutie aj všeobecný pracovný list na samostatnú prácu žiaka. Vybrané videá sú pridávané aj do tematických kolekcií, ku ktorým sú spracované aj zadania a pracovné listy pre rôzne vekové kategórie žiakov. Pozrieť si môžete napr. Máriu Teréziu alebo balíček ku Dňu Zeme.

Pre geografiu (zeměpis) sú k dispozícii stovky videí, s ktorými môžete pracovať podľa uváženia. Výhodou je možnosť ich filtrovať podľa svetadielov či témy. Žiakom môžete vybrať video na tému, ktorej sa práve venujete a vypracovať k nemu jednoduchý pracovný list. Prípadne si môžu žiaci sami vybrať video, ktoré ich k danej téme najviac zaujme a spracovať ho vo vopred dohodnutom formáte.

Ak by vám videá z ČT edu nestačili, využiť môžete aj tie, ktoré tvorí Česká akadémia vied v rámci projektu NEZkreslená věda. Pre geografiu sa hodia najmä videá o vode, o vzniku zemetrasení alebo o vzniku vesmíru. S tvorbou vzdelávacích videí začala aj Slovenská akadémia pod názvom SAV vzdeláva žiakov. Nedosahujú profesionálnu úroveň českých videí, ale môžu sa hodiť. Videá SAV venované geografii nájdete tu.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť