Hore

Školenia a vzdelávacie podujatia, ktoré vás nakopnú

Školenia a vzdelávacie podujatia, ktoré vás nakopnú

Školení a vzdelávacích podujatí pre učiteľov je tak veľa, až sa z toho občas točí hlava. Zorientovať sa v ich prínose a kvalite je často neľahké. Všetci už asi máme aj zlé skúsenosti. Ak sa chcete ako učiteľ rozvíjať a máte chuť sa zmysluplne vzdelávať, toto obdobie roka je viac ako prajné. Zoznámte sa s ponukou, ktorá sa neodmieta.

Vzdelávacie materiály a aktivity organizácie Človek v ohrození sú už dlhoročne zárukou vysokej kvality. Nemám pochybnosti, že takým bude aj trojdňový seminár pre učiteľov (3. – 5.11. 2017), ktorí chcú získať nové metódy a nástroje, ktoré umožňujú so žiakmi a študentmi citlivo otvárať témy ako je migrácia, extrémizmus, či neznášanlivosť voči menšinám. Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie, cestovné). Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 16. októbra. Viac informácií o seminári nájdete na tomto odkaze

Podobnej téme je venovaný aj tvorivý workshop​ vedený Dávidom Králikom, zameraný na vytvorenie zážitkových aktivít k výuke informačnej gramotnosti a kritického myslenia. Nakoľko Dávida poznám, viem, že to bude pozitívna kreatívna smršť. Vybrať si môžete z dvoch termínov 14. – 15.10. 2017 v Bratislave, alebo 25. – 26.11. 2017 v Liptovskom Mikuláši. Organizátori hradia cestovné, ubytovanie a stravu. Účastnícky poplatok je 10 eur. Viac informácií nájdete tu.

Stálicou je už jednodňová konferencia Indícia Roadshow, ktorú organizuje Indícia, n.o. Tá tohtoročná bude prebiehať v termíne od 16. do 24. októbra 2017 v siedmich mestách Slovenska. Zameria sa najmä na problematiku občianskej spoločnosti a na spôsoby, akými možno túto aktuálnu tému pútavo zapracovať do vyučovania a života v škole. Ďalšou nosnou témou podujatia bude kvalita výučby, ktorej nevyhnutným predpokladom je to, aby učitelia učili radi. Predstavia sa tu nové projekty, napr. ExpEdícia zameraná na prírodné vedy, alebo netradičná informatika zahŕňajúca v sebe výchovu a vzdelávanie pre digitálny svet. Priestor bude venovaný aj problematike finančnej gramotnosti a skúsenostiam s Hejného metódou na matematike. V neposlednom rade na Roadshow vystúpi aj známy propagátor detského čítania, Tibor Hujdič. Všetky dôležité informácie nájdete na tomto odkaze.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť