Hore

Lepšia geografia v skratke. Prejav na Cene Generácie 3.0

Lepšia geografia v skratke. Prejav na Cene Generácie 3.0

Lepšia geografia sa teší z ďalšieho úspechu. Včera získala Cenu Generácie 3.0 v kategórii Inovácie vo vzdelávací. Udeľovanie cien sa konalo vo Vodárenskom múzeu v Bratislave a každý z finálových projektov mal 3-minúty na prezentáciu, po ktorej nasledovali otázky odbornej poroty. Tento úspech nás veľmi teší a umožní ďalší rast našich aktivít.  

Ako opísať Lepšiu geografiu v priebehu krátkej prezentácie? Pôvodný text, ktorý som si pred odovzdávaní cien pripravil, si môžete prečítať (a pozrieť spolu so slidami) nižšie. Ako to už býva, naživo to bolo trochu iné, ale hlavná línia ostala zachovaná. 🙂  

Lepšia geografia prezentácia

Predstavte si, že ste v atraktívnom cudzom meste, ktoré čaká na to, aby ste ho objavili. Dokonca máte po ruke aj človeka, ktorý je miestny a dané mesto výborne pozná. No namiesto toho, aby vám v meste ukázal jeho krásne zákutia a naučil vás sa v ňom orientovať, dá vám do rúk mapu a úlohu naučiť sa názvy ulíc naspamäť. Nič moc, však? A práve takto vyzerá učenie sa o svete – čím geografia je – na mnohých slovenských školách.

geografia kreativita škola

A pritom, svet je dobrodružným miestom, ktoré môžu deti spolu s učiteľom objavovať, zapájať pritom tvorivosť, prejsť cez kaktusový prales učenia, zliezť do smaragdovej jaskyne, či vyliezť na hory vtipnosti. Geografia nie je zemepis, nie je zoznamom faktov. Je o súvislostiach, premýšľaní a hľadaní odpovedí, o rozvoji zručností a kritického myslenia, o nazeraní na svet zvedavými očami objaviteľa. Je kreatívna.

Žiaci majú počas vyučovania geografie zažívať nadšenie a radosť, majú sa dotýkať sveta. A nebojím sa povedať, že sa majú aj hrať. Takto môžu napr. šiestaci spoznať koloniálny zápas o Afriku. Rozdelený v skupinách, každá je inou mocnosťou, ktorá sa snaží získať nové územie.

radosť z učenia škola
čo ponúka Lepšia geografia

​Práve preto, aby bola školská geografia iná, existuje občianske združenie Lepšia geografia, ktoré tvorí a spravuje metodický portál. Je to najväčší predmetový zdroj vzdelávacích materiálov a metodík na Slovensku. Za tri roky existencie tvorí jeho obsah okolo 500 vzdelávacích materiálov – od návrhov vyučovacích hodín pre konkrétne témy a učivá, cez námety na projektové vyučovanie, návody na didaktické hry, pokusy, experimenty, inšpirácie až po interaktívne kvízy. 

​Dôraz sa kladie na prepájanie predmetov. Mnohé z aktivít využívajú bádateľsky orientované prvky vo vyučovaní, konštruktivizmus, skupinové vyučovanie a aktivizujúce metódy, pri ktorých pracujú najmä žiaci – nie učiteľ. Frontálnemu vyučovaniu musí odzvoniť. Okrem toho Lepšia geografia organizuje pravidelnú mesačnú súťaž Zemeznalec, ktorej sa zúčastňujú žiaci základných i stredných škôl. Zadanie úloh ich núti rozmýšľať, vyhľadávať a spracovávať informácie, byť tvorivými.

inovatívne školy Slovensko

Lepšia geografia poskytuje nástroje učiteľom, vďaka ktorým zažívajú geografiu inak žiaci a študenti na viac ako 120 školách na celom Slovensku – od Záhoria po Zemplín. Lepšiu geografiu však využívajú aj študenti vysokých škôl – budúci učitelia / a rodičia žiakov. Prístup k plnému obsahu metodického portálu je spoplatnený. Ročné členstvo pre školu stojí 40 eur, študenti a začínajúci učitelia majú polovičnú zľavu. Množstvo vzdelávacích materiálov je však dostupných zadarmo pre všetkých.  

workshop pre učiteľov geografia

Okrem zmeny spôsobu vyučovania geografie na školách, sa snažíme aj o postupnú zmenu jej paradigmy – radi by sme vplývali na postupnú zmenu súčasného ŠVP v geografii tak, aby sa premenila na predmet, akým je v zahraničí. Aj keby táto zmena zhora časom prišla, len ťažko sa presadí bez toho, aby ju za svoju prijali aj učitelia. Preto je potrebné intenzívne pracovať s učiteľmi – keď si nové formy výučby okúsia na vlastnej koži, dotknú sa ich, spoznajú ďalších inovatívnych kolegov, potom sa môže pozitívna zmena šíriť ďalej. V budúcnosti chceme preto intenzívne pracovať s učiteľmi v regiónoch na sérii vzdelávacích praktických workshopov.

mapa sveta škola projekt

Niekedy sa ma ľudia pýtajú, ako to všetko stíham a kde beriem energiu? Odpoveď je jednoduchá, baví ma to. A teší ma, keď vidím, že Lepšia geografia baví aj učiteľov a žiakov. Takúto mapu napr. podľa návodu na Lepšej geografii vytvorili žiaci špeciálnej základnej školy v Košiciach. Učenie má zmysel len vtedy, keď je radosťou a výzvou z objavovania.  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť