Hore

Čo všetko sme stihli v roku 2017? Pozrite si aktivity Lepšej geografie

Čo všetko sme stihli v roku 2017? Pozrite si aktivity Lepšej geografie

Na sklonku roka je dobré obzrieť sa späť a zodpovedať otázku, čo všetko sa nám počas neho podarilo. V roku 2017 sme s Lepšou geografiou oslávili jej druhé narodeniny – stojí už pevne na nohách a teší sa dobrému zdraviu. Počet členských škôl, na ktorých sa učí pomocou vzdelávacích materiálov Lepšej geografie sa ustálil na približne 130. Sieť našich členských škôl sa rozprestiera od Záhoria po Zemplín, od Oravy po Komárno. 

Rok Lepšej geografie v číslach

  • 50 nových vzdelávacích materiálov (aktivít a návrhov vyučovacích hodín)
  • 39 článkov o vzdelávaní, školskej geografii, zaujímavých akciách, príručkách a pod.
  • 11 inšpirácií (príkladov dobrej praxe) od slovenských učiteľov 
  • 15 recenzií a odporúčaní kníh a publikácií vhodných pre geografiu
  • 63 tipov na kvalitné mapy v rubrike Terra Incognita
  • 54 fotografií v rubrike Orbis Pictus
  • 52 videí a infografík v rubrike Cinématogeographe 
  • 5 kôl geografickej súťaže Zemeznalec (23 výhercov s knižnými cenami) 
  • 2046 fanúšikov na Facebooku (začiatkom roku vás bolo 1278)
  • 1000 eur (finančný príspevok Nadácie ESET na tvorbu nových vzdelávacích materiálov)
Lepšia geografia

Účasť na vzdelávacích podujatiach

Zakladateľ a predseda občianskeho združenia Lepšia geografia sa v roku 2017 zúčastnil viacerých vzdelávacích podujatí (konferencie, semináre…), na ktorých prezentoval činnosť Lepšej geografie ​a  viedol praktické workshopy pre učiteľov. 

školenia pre učiteľov geografia

Chcete nám pomôcť?

Naša činnosť je financovaná z členských príspevkov škôl za prístup k plnému obsahu metodic-kého portálu Lepšia geografia, grantov od nadácií a dobrovoľných darov od individuálnych podporovateľov.

Ak sú vám naše snahy o zmenu geografického vzdelávania na školách a popularizáciu geografie vo verejnosti sympatické, podporte nás prosím.

S vašou pomocou budeme schopní vytvoriť a publikovať viac nových vzdelávacích materiálov, inovatívnych návrhov vyučovacích hodín, pokračovať v žiackej geografickej súťaži Zemeznalec a rozvíjať množstvo ďalších čiastkových aktivít, ktorým sa v Lepšej geografii venujeme.   

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť