Hore

E-učebnica fyzickej geografie pre anglické bilingválne gymnázium

Úlohou Lepšej geografie je vytvárať a publikovať široký výber kvalitných vzdelávacích materiálov na výučbu geografie. Sme radi, keď môžeme uverejniť aj tie od vás, učiteľov z praxe. Pani učiteľka Eva Pukáčová z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne vytvorila na Slovensku unikátnu e-učebnicu fyzickej geografie pre študentov anglických bilingválnych gymnázií. Celá má takmer 200 strán a je vám voľne k dispozícii vo formáte pdf. Tlačidlo na stiahnutie súboru nájdete za sprievodným textom, v ktorom pani učiteľka opisuje dôvody a motiváciu na vytvorenie takéhoto učebného materiálu.  

Transformácia gymnázia ako všeobecnovzdelávacej inštitúcie na bilingválne smeruje k veľmi atraktívnemu typu modernej školy, kde sa spája potreba ovládať cudzí jazyk na C1 úrovni s odbornými znalosťami jednotlivých vyučovacích predmetov, čo umožňuje študentom uchádzať sa o štúdium na ktorejkoľvek univerzite u nás alebo v zahraničí. Je zrejmé, že takýto proces je dlhodobý a náročný hlavne na pedagógov, ktorí musia takýto výchovno-vzdelávací proces zvládnuť tak, aby škola bola konkurencieschopná, atraktívna a pripravila študentov pre ďalšie formy vzdelávania na profesionálnej úrovni.

Som učiteľkou anglického jazyka s dlhoročnou praxou a posledné 3 roky vyučujem aj geografiu v anglickom jazyku, ktorú som nedávno doštudovala. Učiteľ takéhoto predmetu má k dispozícii len málo úplne vyhovujúcich materiálov. Urobila som prieskum o dostupnosti didaktických prostriedkov, ktoré majú učitelia k dispozícii na vyučovanie geografie v cudzom jazyku na iných školách a je to podobné, nijaké konkrétne neexistujú, učitelia si väčšinou tvoria a vyhľadávajú výukové materiály sami. Buď sa odklonia od ŠVP a využijú anglické, niektorí si doslovne prekladajú naše slovenské alebo hľadajú informácie k učivu na internete, samozrejme každý individuálne.

Ak si po vlastnej osi zoženiete adekvátne učebnice v anglickom jazyku zistíte, že zhoda s aktuálnym vzdelávacím programom na Slovensku nie je optimálna a teda prídete domov, sadnete k internetu a idete hľadať, čo budete na ďalších hodinách učiť. Znie to absurdne, ale takto to reálne vyzerá. Nehovoriac o tom, že toto je opäť len nejaký rámec hodiny a k tomu ešte potrebuje iný materiál na výklad, zatraktívnenie hodiny ako sú videá, kvízy, prípadové štúdie, pracovné listy a podobne.

A teda som sa rozhodla nájsť nejaký systém, ktorý by mi pomohol uľahčiť túto prácu a zároveň mi dal priestor na iné aktivity, ktoré sú na hodiny geografie potrebné. Vytvorila som niečo ako textový materiál, ktorý má slúžiť žiakov na domáce štúdium a zorientovanie sa v danej problematike. Je nemožné aby si na hodine písali ešte nejaké poznámky. Texty som upravovala na jazykovú úroveň B1-B2, ktorú majú študenti. Študenti majú k dispozícii tiež vysvetlenie pojmov a slovnú zásobu opisne v angličtine. Veľa žiakov bilingválnych gymnázií chce ísť študovať do zahraničia a preto v materiáloch sú aj niektoré veci, ktoré sa u nás neučia a zasa možno niečo chýba a malo to tam byť. 


Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť

Ďalšie materiály k téme