Hore

Geologický vývoj, stavba a nerastné suroviny (prezentácia)

Prezentácia o geologickom vývoji, geologickej stavbe Slovenska a nerastných surovinách na našom území je dostupná pod obrázkom. K učivu odporúčame aj prácu s online geologickou mapou Slovenska. Žiaci môžu pomocou nej vyhľadať a opísať geologickú stavbu okolia miesta, kde žijú a porovnať ho s inými regiónmi Slovenska.

Sandberg
Ilustračný obrázok: Sandberg v Devínskej Novej Vsi (zdroj)
Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku