Hore

Geologický vývoj, stavba a nerastné suroviny (prezentácia)

Prezentácia o geologickom vývoji, geologickej stavbe Slovenska a nerastných surovinách na našom území je dostupná pod obrázkom. K učivu odporúčame aj prácu s online geologickou mapou Slovenska. Žiaci môžu pomocou nej vyhľadať a opísať geologickú stavbu okolia miesta, kde žijú a porovnať ho s inými regiónmi Slovenska.

Sandberg
Ilustračný obrázok: Sandberg v Devínskej Novej Vsi (zdroj)
Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály