Hore

Ktorá rieka sa kam vlieva? (pracovný list)

Pri učive o vodstve Slovenska môžete žiakom zadať nielen prácu so slepými mapami, ale aj prekvapiť menej tradičným schematickým nákresom povodia Dunaja (úmoria Čierneho mora) na Slovensku.

Pre každého žiaka, alebo dvojicu vytlačte (v ideálnom prípade farebne) pracovný list, ktorý stiahnete cez odkazy pod obrázkom. Môžete si vybrať z dvoch verzií – len s vyznačenými riekami, alebo aj s vyznačenými mestami. Zadanie pre žiakov je súčasťou nákresu. Podľa úrovne vedomostí a schopností triedy a jednotlivých žiakov sa môžete rozhodnúť, či im pri riešení úlohy umožníte pracovať s atlasom, alebo to skúsite bez neho.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku