Hore

Kde žijú ľudia na Zemi? Hustota obyvateľstva na veľkej mape

Kde žijú ľudia na Zemi, od čoho závisí ich rozmiestnenie, prečo sú niektoré oblasti obývané husto a iné zas riedko? Otázky, ktoré patria medzi kľúčové otázky geografie. Pri ich zodpovedaní sa nezaobídeme bez hľadania súvislostí medzi vlastnosťami prírodného prostredia (fyzickej geografie) a ich vplyve na ľudí, ktorý sa odzrkadľuje v distribúcii obyvateľstva (humánna geografia). Schopnosť zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na rozmiestnenie obyvateľstva je nespochybniteľnou súčasťou vzdelávacieho štandardu geografie všade vo svete, Slovensko nevynímajúc.

Ako túto dôležitú geografickú tému uchopiť didakticky tak, aby jej žiaci porozumeli a zároveň si pri nej rozvíjali aj kompetencie, ako sú práca s mapou, schopnosť spolupracovať, hľadať súvislosti a pritom všetkom boli do učenia sa aj aktívne vtiahnutí? Dlhšie som nad tým uvažoval a výsledok vám ponúkam v podobe série rôznych aktivít, ktoré môžete využiť v navrhovanom poradí a rozsahu, alebo si ich ľubovoľne upraviť podľa svojich časových možností či potrieb žiakov. Na realizáciu všetkých aktivít sú potrebné dve vyučovacie hodiny, nakoľko však okrem hustoty obyvateľstva čiastočne pokrývajú aj tému najľudnatejších štátov, najväčších miest sveta a počtu obyvateľov v jednotlivých častiach Zeme, nepôjde o premárnený čas. 

Kde žijú ľudia na Zemi, od čoho závisí ich rozmiestnenie, prečo sú niektoré oblasti obývané husto a iné zas riedko. Otázky, ktoré bezpochyby patria medzi kľúčové otázky geografie. Pri ich zodpovedaní sa nezaobídeme bez hľadania súvislostí medzi vlastnosťami prírodného prostredia (fyzickej geografie) a ich vplyve na ľudí, ktorý sa odzrkadľuje v distribúcii obyvateľstva (humánna geografia). Schopnosť “zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na rozmiestnenie obyvateľstva” je nespochybniteľnou súčasťou vzdelávacieho štandardu geografie všade vo svete, Slovensko nevynímajúc.

Ako túto dôležitú geografickú tému uchopiť didakticky tak, aby jej žiaci porozumeli a zároveň si pri nej rozvíjali aj kompetencie, ako sú práca s mapou, schopnosť spolupracovať, hľadať súvislosti a pritom všetkom boli do učenia sa aj aktívne vtiahnutí? Dlhšie som nad tým uvažoval a výsledok vám ponúkam v podobe série rôznych aktivít, ktoré môžete využiť v navrhovanom poradí a rozsahu, alebo si ich ľubovoľne upraviť podľa svojich časových možností či potrieb žiakov. Na realizáciu všetkých aktivít sú potrebné dve vyučovacie hodiny, nakoľko však okrem hustoty obyvateľstva čiastočne pokrývajú aj tému najľudnatejších štátov, najväčších miest sveta a počtu obyvateľov v jednotlivých častiach Zeme, nepôjde o premárnený čas.

Ak sa žiaci ešte nestretli s pojmom hustota obyvateľstva (resp. zaľudnenia), alebo ich porozumenie konceptu nie je dostatočné, odporúčam začať krátkou úvodnou prezentáciou, ktorá im ho (s vašou pomocou) v skratke vysvetlí. Pomocou fotografií a satelitných snímok, ktoré predstavujú kontrast medzi husto a riedko obývanými lokalitami, si majú žiaci uvedomiť rozdielnosť v počte obyvateľov na rôznych územiach a oboznámiť sa so samotným pojmom hustota obyvateľstva. Zároveň by mali prísť sami na to, pomocou akých údajov a ako vypočítajú jej hodnotu pre akékoľvek územie. Cvičný výpočet je realizovaný na príklade Slovenska.

Hlavné aktivity, na ktorých pracujú žiaci v skupinách, sa realizujú pomocou veľkej mapy hustoty obyvateľstva a materiálov k nej. Všetko je dostupné na stiahnutie pre členov Lepšej geografie. Nižšie nájdete ochutnávku aspoň prostredníctvom fotografií.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť

Ďalšie materiály k téme