Hore

3D modely zvierat

Viacerí z vás si z detstva určite pamätajú časopis ABC, v ktorom bývali papierové modely na vystrihovanie. Časopis vychádza dodnes, jeho popularita však už ani zďaleka nedosahuje úroveň z minulosti. Rovnako ako časopis stratilo na popularite aj papierové modelárstvo. Deti vraj na to už nemajú trpezlivosť. A vôbec, ako súvisia papierové modely so školskou geografiou? Z praktického hľadiska zrejme nijako. Prečo ich však nevyskúšať na spestrenie niektorých učív? Medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou, pracovným vyučovaním a biológiou ako z veľkej knihy didaktiky!

Pri učivách zameraných na spoznávanie živočíšstva vybraných oblastí Zeme, najlepšie v 5.ročníku pri rozmanitých typoch krajín, môžeme zadať žiakom vytvorenie papierového modelu vybraného živočíšneho druhu, ako súčasť projektu, v ktorom spolužiakom predstavia “svoje” zviera, ako predstaviteľa vybraného typu krajiny.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii