Hore

3D modely zvierat

Viacerí z vás si z detstva určite pamätajú časopis ABC, v ktorom bývali papierové modely na vystrihovanie. Časopis vychádza dodnes, jeho popularita však už ani zďaleka nedosahuje úroveň z minulosti. Rovnako ako časopis stratilo na popularite aj papierové modelárstvo. Deti vraj na to už nemajú trpezlivosť. A vôbec, ako súvisia papierové modely so školskou geografiou? Z praktického hľadiska zrejme nijako. Prečo ich však nevyskúšať na spestrenie niektorých učív? Medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou, pracovným vyučovaním a biológiou ako z veľkej knihy didaktiky! 

Pri učivách zameraných na spoznávanie živočíšstva vybraných oblastí Zeme, najlepšie v 5.ročníku pri rozmanitých typoch krajín, môžeme zadať žiakom vytvorenie papierového modelu vybraného živočíšneho druhu, ako súčasť projektu, v ktorom spolužiakom predstavia „svoje“ zviera, ako predstaviteľa vybraného typu krajiny.

tiger papierový model

Kde ich ulovíme?

Najbohatším zdrojom šablón pre voľne dostupné papierové modely je web Creative park od firmy Canon, kde sa medzi viacerými kategóriami modelov vyskytujú aj zvieratá. Na výber je veľké množstvo druhov od saván, až po polárne oblasti. Stačí len vytlačiť šablónu (Pattern A4), ktorú si stiahnete  klikom na tlačítko Download. V prípade potreby obsahujú komplikovanejšie modely aj manuál (Assembly Instructions A4), kde je krok po kroku opísaný postup práce od vytlačených papierov, až po finálnu podobu zvieraťa. Okrem vyššie spomenutého webu je možné nájsť aj viaceré iné zdroje vašich papierových modelov zvierat. Medzi moje obľúbené patria napr. vták dodotukantučniak cisársky, alebo rybárik riečny

vták dodo papierový model

Prajem vám ostré nožnice, nedolepené ruky a veľa trpezlivosti. Nech vám vaše ZOO dobre slúži! 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť