Hore

Štvorka – princíp a pravidlá hry (so šablónou)

Hra vychádza z originálu s názvom Connect Four. Pôvodne ide o matematicko-logickú hru pre dvoch hráčov. Na začiatku si hráč vyberie farbu svojich žetónov – žltú alebo červenú. Cieľom hráča je do vertikálne položeného hracieho poľa vkladať žetóny jeho farby tak, aby z nich vytvoril štvorčlenný rad (štvorku) vedľa seba – vodorovne, zvisle alebo uhlopriečne (niečo ako piškvorky). Vyhráva ten hráč, ktorému sa to podarí ako prvému.

Druhým variantom je hrať, až kým sa žetónmi nezaplní celé hracie pole. Vtedy vyhráva hráč, ktorému sa počas hry podarí vytvoriť viac štvoriek ako súperovi. Pochopiteľne, v hre je možné pre svoj žetón voliť len tie políčka, na ktorých sa môže zastaviť. Keďže sa v hre žetóny vkladajú zhora, môžu zastať len prázdnom spodnom riadku, alebo neskôr v riadku nad už vhodeným žetónom. Princíp ľahko pochopíte na tejto animácii, pomôcť môžu aj obrázky.

Šablónu na tvorbu vlastnej hry v prostredí MS PowerPoint si môžete stiahnuť cez odkaz na konci článku. Ako takto vytvorená hra konkrétne vyzerá napovie opakovanie z regiónov južnej Ázie nižšie.

Hra vychádza z originálu s názvom Connect Four. Pôvodne ide o matematicko-logickú hru pre dvoch hráčov. Na začiatku si hráč vyberie farbu svojich žetónov – žltú alebo červenú. Cieľom hráča je do vertikálne položeného hracieho poľa vkladať žetóny jeho farby tak, aby z nich vytvoril štvorčlenný rad (štvorku) vedľa seba – vodorovne, zvisle alebo uhlopriečne (niečo ako piškvorky). Vyhráva ten hráč, ktorému sa to podarí ako prvému.

Druhým variantom je hrať, až kým sa žetónmi nezaplní celé hracie pole. Vtedy vyhráva hráč, ktorému sa počas hry podarí vytvoriť viac štvoriek ako súperovi. Pochopiteľne, v hre je možné pre svoj žetón voliť len tie políčka, na ktorých sa môže zastaviť. Keďže sa v hre žetóny vkladajú zhora, môžu zastať len prázdnom spodnom riadku, alebo neskôr v riadku nad už vhodeným žetónom. Princíp ľahko pochopíte na tejto animácii, pomôcť môžu aj obrázky.

Šablónu na tvorbu vlastnej hry v prostredí MS PowerPoint si môžete stiahnuť cez odkaz na konci článku. Ako takto vytvorená hra konkrétne vyzerá napovie opakovanie z regiónov južnej Ázie nižšie.

Pre využitie hry ako efektívnej aktivity na prehĺbenie poznatkov o už preberanom učive je vhodné jej princíp a pravidlá trochu upraviť. V prvom rade, hra neprebieha na fyzickom hracom poli, ale na tom, ktoré je premietané cez dataprojektor, alebo displej počítača.  Aby nešlo len o logickú hru, všetky políčka obsahujú otázky. Hráč (alebo skupina) musí pred obsadením políčka svojim žetónom najskôr správne odpovedať na otázku, ktorú dané políčko obsahuje. Po správnom zodpovedaní otázky sa políčko v hre zafarbí farbou, ktorú si hráč pre hru zvolil (žltá alebo červená). Ak odpovie nesprávne, políčko buď ostáva prázdne (čierne) a v ďalším kolách môže na rovnakú otázku v ňom odpovedať aj druhý hráč (skupina), alebo sa hrá s pravidlom, že pri nesprávnej odpovedi získava políčko súperiaci hráč  (políčko sa zafarbí jeho farbou).

Farbu jednotlivých políčok na hracom poli v PowerPointe meníte vždy manuálne – kliknutím na ne. Každým kliknutím sa farba zmení – z čiernej na žltú a zo žltej na červenú.  Políčka, ktoré chcú hráči obsadiť svojim žetónom sa počas hry vyberajú pomenovaním ich polohy v štvorcovej sieti (1 až 7 horizontálne a A až F vertikálne), ktorej náhľad je zobrazený na obrázku nižšie .

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť