Hore

Model vzniku vrásových pohorí pomocou uterákov

Geológia ani geomorfológia nepatria medzi tie časti školskej geografie, ktoré by väčšina učiteľov a žiakov obľubovala. V slovenských pomeroch nie sú poznatky týchto vedných odborov v obsahu geografie dokonca ani poriadne zahrnuté. Tvoria skôr samostatné témy v biológii, čo má od ideálneho stavu ďaleko. Napriek tomu sa aj v súčasnej školskej geografii vyskytujú príležitosti pre priblíženie niektorých z geologických procesov.

Prostredníctvom  jednoduchých modelov alebo simulácií môžu žiaci do procesu učenia aktívne vstupovať a nebyť len pasívnymi prijímateľmi informácií. Vysvetlenie vzniku vrásových pohorí pomocou vytvorenia modelu môže byť vhodným doplnením práce so žiackymi funkčnými modelmi sopky v 5. ročníku ZŠ. Vhodné je však pre žiakov ľubovoľného veku.

  • Žiakom, ktorí sú už oboznámení so základnými princípmi tektonických pohybov, premietnite cez projektor fotografiu pohoria, na ktorej sú dobre viditeľné jednotlivé vrásy.
  • Vyzvite ich, aby si ju pozorne pozreli. Čo je na vrchoch tohto pohoria nezvyčajné alebo zvláštne? Ako je možné, že vrstvy vápenca, z ktorého sa pohorie geologicky skladá, sú poprehýbané a prechádzajú akoby vo vlnách? Vápenec je predsa sedimentárna hornina, ktorá vzniká usadzovaním na dne morí a oceánov a jej vrstvy by teda mali byť vodorovné. A ako je vôbec možné, že sa podmorské usadeniny dostali na povrch a v súčasnosti tvoria najvyššie časti pohorí?

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať