Hore

Model vzniku vrásových pohorí pomocou uterákov

Geológia ani geomorfológia nepatria medzi tie časti školskej geografie, ktoré by väčšina učiteľov a žiakov obľubovala. V slovenských pomeroch nie sú poznatky týchto vedných odborov v obsahu geografie dokonca ani poriadne zahrnuté. Tvoria skôr samostatné témy v biológii, čo má od ideálneho stavu ďaleko. Napriek tomu sa aj v súčasnej školskej geografii vyskytujú príležitosti pre priblíženie niektorých z geologických procesov. 

Prostredníctvom  jednoduchých modelov alebo simulácií môžu žiaci do procesu učenia aktívne vstupovať a nebyť len pasívnymi prijímateľmi informácií. Vysvetlenie vzniku vrásových pohorí pomocou vytvorenia modelu môže byť vhodným doplnením práce so žiackymi funkčnými modelmi sopky v 5. ročníku ZŠ. Vhodné je však pre žiakov ľubovoľného veku.

Geológia ani geomorfológia nepatria medzi tie časti školskej geografie, ktoré by väčšina učiteľov a žiakov obľubovala. V slovenských pomeroch nie sú poznatky týchto vedných odborov v obsahu geografie dokonca ani poriadne zahrnuté. Tvoria skôr samostatné témy v biológii, čo má od ideálneho stavu ďaleko. Napriek tomu sa aj v súčasnej školskej geografii vyskytujú príležitosti pre priblíženie niektorých z geologických procesov.

Prostredníctvom  jednoduchých modelov alebo simulácií môžu žiaci do procesu učenia aktívne vstupovať a nebyť len pasívnymi prijímateľmi informácií. Vysvetlenie vzniku vrásových pohorí pomocou vytvorenia modelu môže byť vhodným doplnením práce so žiackymi funkčnými modelmi sopky v 5. ročníku ZŠ. Vhodné je však pre žiakov ľubovoľného veku.

  • Žiakom, ktorí sú už oboznámení so základnými princípmi tektonických pohybov, premietnite cez projektor fotografiu pohoria, na ktorej sú dobre viditeľné jednotlivé vrásy.
  • Vyzvite ich, aby si ju pozorne pozreli. Čo je na vrchoch tohto pohoria nezvyčajné alebo zvláštne? Ako je možné, že vrstvy vápenca, z ktorého sa pohorie geologicky skladá, sú poprehýbané a prechádzajú akoby vo vlnách? Vápenec je predsa sedimentárna hornina, ktorá vzniká usadzovaním na dne morí a oceánov a jej vrstvy by teda mali byť vodorovné. A ako je vôbec možné, že sa podmorské usadeniny dostali na povrch a v súčasnosti tvoria najvyššie časti pohorí?

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť