Hore

Obyvateľstvo sveta (kvíz)

Kvíz má za úlohu precvičiť nielen faktické vedomosti o obyvateľstve sveta v rozmedzí ŠVP pre ZŠ, ale rozvinúť aj praktické kompetencie žiakov ako sú čítanie z mapy, tabuliek alebo grafov.  Niektoré úlohy idú nad rámec bežného učiva ZŠ. Prípadné nesprávne odpovede zo strany žiakov by preto nemali byť chápané ako ich nevedomosť, ale skôr ako proces oboznamovania sa s novým. Kvíz je obsahovo vhodný aj pre študentov gymnázií. Odporúčame ho otvoriť na novej karte kliknutím na tlačidlo Zobraziť vo veľkom.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály

Ďalšie materiály k téme