Hore

Slávni moreplavci a objavitelia (aktivita na prácu s textom)

Jednou z najdôležitejších úloh školy je žiakov naučiť čitateľskej gramotnosti. Rozvíjať by sa mala v každom predmete, geografiu nevynímajúc. To sa nezaobíde bež práce s textom samotnými žiakmi – individuálne alebo v skupinách. Téma o objaviteľoch a moreplavcoch (ktorá vypadla z iŠVP pre geografiu) je na to priam stvorená. Príbehy moreplavcov sú pútavé a zaujmú žiacku zvedavosť, majú v sebe aj istú dávku dobrodružstva.  

Vasco Da Gama loď

Jednou z najdôležitejších úloh školy je žiakov naučiť čitateľskej gramotnosti. Rozvíjať by sa mala v každom predmete, geografiu nevynímajúc. To sa nezaobíde bež práce s textom samotnými žiakmi – individuálne alebo v skupinách. Téma o objaviteľoch a moreplavcoch (ktorá vypadla z iŠVP pre geografiu) je na to priam stvorená. Príbehy moreplavcov sú pútavé a zaujmú žiacku zvedavosť, majú v sebe aj istú dávku dobrodružstva.

Vasco Da Gama loď

Rozdeľte žiakov do dvojíc (alebo max. štvoríc) a každej skupine rozdajte jeden z článkoch o objaviteľovi. Na výber máte Krištofa Kolumba, Fernão Magalhãesa, Vasco da Gamu a Jamesa Cooka. Články sú relatívne krátke a nenáročné – sú teda vhodné aj pre piatakov. Najdlhší článok je o cestách Vasco da Gamu, odporúčame ho preto zadať skúsenejším čitateľom v triede. Úlohou žiakov je pozorne si prečítať článok a odpovedať na desať otázok, ktoré im premietnete cez projektor, alebo rozdáte na papieri. Po uplynutí dohodnutého času na prácu nasleduje prezentácia žiackych riešení a reflexia o práci.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť