Hore

Slávni moreplavci a objavitelia (aktivita na prácu s textom)

Jednou z najdôležitejších úloh školy je žiakov naučiť čitateľskej gramotnosti. Rozvíjať by sa mala v každom predmete, geografiu nevynímajúc. To sa nezaobíde bež práce s textom samotnými žiakmi – individuálne alebo v skupinách. Téma o objaviteľoch a moreplavcoch (ktorá vypadla z iŠVP pre geografiu) je na to priam stvorená. Príbehy moreplavcov sú pútavé a zaujmú žiacku zvedavosť, majú v sebe aj istú dávku dobrodružstva.  

Vasco Da Gama loď

Rozdeľte žiakov do dvojíc (alebo max. štvoríc) a každej skupine rozdajte jeden z článkoch o objaviteľovi. Na výber máte Krištofa Kolumba, Fernão Magalhãesa, Vasco da Gamu a Jamesa Cooka. Články sú relatívne krátke a nenáročné – sú teda vhodné aj pre piatakov. Najdlhší článok je o cestách Vasco da Gamu, odporúčame ho preto zadať skúsenejším čitateľom v triede. Úlohou žiakov je pozorne si prečítať článok a odpovedať na desať otázok, ktoré im premietnete cez projektor, alebo rozdáte na papieri. Po uplynutí dohodnutého času na prácu nasleduje prezentácia žiackych riešení a reflexia o práci.

​Z úlohy, v ktorej majú žiaci podčiarknuť všetky pre nich cudzie slová (pojmy, ktorým nerozumejú) získate materiál na založenie triedneho slovníka cudzích slov – vypíšte ich na veľký papier spolu s ich významom. Papier zaveste v triede na viditeľné miesto a postupne ho počas školského roka so žiakmi dopĺňajte. Odporúčame dohodnúť sa na spolupráci aj s ostatnými učiteľmi – aby do slovníka dopĺňali aj výrazy z ich predmetov. 

Zaujímavou a efektívnou metódou na prácu s textom je aj tzv. štvorlístkové čítanie. Jeho opis nájdete na stránke Úlet s knihou, ktorá obsahuje aj množstvo ďalších inšpirácií a námetov. 

TIP: Ak chcete zosilniť zážitok žiakov z učiva, počas práce s textom im môžete “do pozadia” v prijateľnej hlasitosti pustiť skladbu 1492 od Vangelis, ktorá bola nosnou skladbou sondtracku k historickému veľkofilmu režiséra Ridleyho Scotta o Krištofovi Kolumbovi s názvom 1492 – dobytie raja.

Na stiahnutie:

objavitelia

Vzdelávací materiál bol vytvorený a publikovaný vďaka finančnej podpore Nadácie ESET.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii