Hore

Spravte si mapu, po ktorej môžete kráčať svetom

Už dávnejšie sme si ukázali ako spraviť veľkú nástennú mapu do triedy jednoduchým spájaním viacerých papierov dokopy. Prečo sa však nepustiť do niečoho ešte väčšieho? Už počas svojho pôsobenia v krupinskom CVČ sme spolu so žiakmi ZŠ na Deň Zeme vytvorili obrovskú mapu sveta z ľudských tiel na školskom ihrisku. Decká si doniesli tričká vo farbe svojich svetadielov a výsledok bol viac ako pôsobivý.

živá mapa sveta Deň Zeme

Preto ma potešilo, keď som nedávno natrafil na projekt americkej organizácie Peace Corps pod názvom The World Map Project. Dobrovoľníci organizácie spoločne so žiakmi škôl, na ktorých pôsobia, vytvárajú veľkorozmerné mapy a pomocou nich učia o čoraz bližšie prepojenom svete. Veľkosť a podklad môže byť rôznorodý a závisí len na tom, čo komu vyhovuje a čo priestory dovolia. V galérii nižšie si môžete pozrieť niekoľko príkladov máp na školských ihriskách a stenách. Prečo myšlienku tohto krásneho projektu nepreniesť aj do slovenských pomerov? Snívam o dni, keď raz budú mať podobné mapy viaceré školy na Slovensku. Pomôžete moje sny premeniť na skutočnosť?

Ako to celé vzniklo?

Za tvorcu myšlienky sa považuje dobrovoľníčka Peace Corps, Barbara Jo White, ktorá v roku 1988 pôsobila na škole v Dominikánskej republike. Ako to už v chudobných štátoch býva, aj ona zápasila s nedostatkom školských pomôcok, atlasov a z toho prameniacim problémom ako žiakov nadchnúť pre geografiu. Dobrý nápad nemusí stáť milión, namaľovať veľkú mapu sveta na stenu školy s pomocou žiakov predsa nebude žiadny problém! Čoskoro zdobili farebné mapy sveta viac ako stovku škôl po celej Dominikánskej republike a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa myšlienka cez ďalších dobrovoľníkov rozšírila do celého sveta a nadchla aj školy v samotných Spojených štátoch. Mnohé mapy zdobia steny tried, telocviční, komunitných centier, nájdeme ich na školských ihriskách a iných miestach, kde môžu slúžiť svojmu účelu. Učiť a tešiť zároveň.

Prečo to skúsiť a čo na to treba?

Všetko, čo je na to treba, je len chuť, nadšenie a spoločná práca všetkých zúčastnených. Od učiteľov, cez žiakov, vedenie školy, až po pána školníka. Zapojenie rodičov a širšej komunity môže byť ďalšou čerešničkou na torte spolupráce. Strach zo zlyhania nie je namieste.  Nemusíte byť kartograf, ani mať skúsenosti s tvorbou máp. Na tvorbu mapy sa využíva výtvarná technika známa ako metóda mriežky, ktorú nájdete rozpísanú aj v tejto aktivite. Je len na vás, pre akú veľkosť mapy sa rozhodnete, či bude zaberať celú stenu v triede, na chodbe školy, v jedálni, alebo ňou obohatíte školské ihrisko o ďalší edukačný aspekt. Ak nemáte voľné steny, alebo ich nemôžete ako podklad pre mapu využiť, môžete si svoju mapu vytvoriť pokojne aj na veľké plátno, alebo inú vhodnú plochu, ktorú je možné rozprestrieť a zavesiť. Náklady na realizáciu sú minimálne, závisia len od množstva a ceny použitých farieb. 

Pridanou hodnotou projektu je zapojenie samotných žiakov v procese prípravy a tvorby mapy. Prácu pri kreslení a maľovaní mapy zvládnu prakticky všetky vekové kategórie žiakov s výnimkou tých najmladších. Spoločná práca na projekte rozvinie u žiakov schopnosť spolupráce, zodpovednosti za zverené úlohy a zvýši ich sebavedomie. Samozrejme, vo finále získate výbornú vzdelávaciu pomôcku, ktorá premení bežné vyučovanie geografie na zážitok. Nehovoriac o skrášlení priestorov, ktoré vám budú môcť iné školy len závidieť.  

veľká školská mapa
Mapa zo Špeciálnej základnej školy na Odborárskej ulici v Košiciach

Začíname

Na začiatok je dôležité zodpovedať si niekoľko základných otázok. Akú mapu chcete vytvoriť?Pochopiteľne, nemusí ísť len o mapu sveta, môže to byť hoci aj mapa Európy alebo Slovenska, alebo kraja, v ktorom sa vaša škola nachádza. Dôležitou je aj zhoda na tom, čo by daná mapa mala zobrazovať. Pôjde v prípade mapy sveta o politickú mapu s farebným zobrazením jednotlivých štátov, alebo skôr o fyzickú mapu, kde budú znázornené aj pohoria, nížiny a rieky? 

Kde bude vaša mapa umiestnená? Bude to stena, podlaha školskej chodby, povrch ihriska, alebo chodník pred vchodom do školy?  Práve od plochy, na ktorej mapa vznikne, závisia aj jej rozmery, ktoré si treba dobre niekoľkokrát premerať. Ak sú rozmery vašej budúcej nástennej mapy dostatočne malé na to, aby bolo možné celú plochu mapy nasvietiť cez dataprojektor, mapu vytvorte jednoducho tak, že jej jednotlivé obrysy prekreslíte z projekcie. Rôznorodé obrysové (slepé) mapy nájdete na tomto odkaze. Ak sa chcete pustiť do niečoho väčšieho, postupujte podľa návodu nižšie.

maľovaná mapa na stene
Nástenná mapa sveta v Saclepea, Libéria (zdroj)

Tvorba mapy pomocou metódy mriežok

Metóda mriežok je známa z výtvarného umenia a používa sa pri prekresľovaní a zväčšovaní obrázkov a fotografií. Kolegyňa (alebo kolega) vyučujúca výtvarnú výchovu vám s jej realizáciou určite rada pomôže. Jej princíp je však natoľko jednoduchý, že to prinajhoršom zvládnete aj bez odbornej pomoci. Ukážku toho, ako metóda funguje, si pozrite toto inštruktážne video.

Najskôr vyberte vhodnú mapu, ktorú chcete spolu so žiakmi zväčšenú namaľovať na vybrané miesto. Malo by ísť o jednoduchú obrysovú mapu s nie príliš veľa detailami. Do vybranej mapy vložte v ľubovoľnom grafickom programe, alebo aj v PowerPointe mriežku pozostávajúcu z veľkého množstva malých štvorcov. Ako príklad poslúžia takto spracované obrysové mapy pre Slovensko a Európu, ktoré si môžete stiahnuť vo formáte pdf. Všetky riadky a stĺpce mriežky číselne označte, aby vám vzniklo niečo ako súradnicová sieť, v ktorej má každý zo štvorcov v mriežke vlastné súradnice tvorené dvojicou čísiel. 


TIP:

Podkladovú mapu s mriežkou je vhodné vytlačiť na viacero papierov A4, aby bola dostatočne detailná. Mapu poskladanú z viacerých samostatných častí vytvoríte pomocou jednoduchého a efektného online nástroja na tvorbu veľkorozmerných plagátov Block Posters. Nahrajte tam obrázok vašej mapy s mriežkou v dobrom rozlíšení a dostatočnej veľkosti v pixeloch a sami si zvoľte, na koľko papierov A4 ho má Block Posters zväčšiť.  


V manuáli projektu od Peace Corps odporúčajú pokryť mapu mriežkou, ktorá pozostáva z 56 zvislých stĺpcov a 28 vodorovných riadkov. Spolu by tak mala byť mapa pokrytá až 1568 štvorčekmi rovnakej veľkosti tak, ako je to zobrazené na náhľade nižšie. Mapy, ktoré zobrazujú jednoduchšie obrysy, ako komplikovaná mapa sveta, nevyžadujú tak veľa mriežok a vystačíte si aj s ich výrazne menším počtom. Nezabúdajte však na pravidlo, že čím viac štvorčekov, tým presnejšou bude vaša zväčšenina mapy. 

Ak sa nechcete púšťať do pre vás možno komplikovanej prípravy vlastnej podkladovej mapy, kompletne pripravenú mapu sveta, ktorú vidíte na náhľade nižšie, si stiahnete a na prácu vytlačíte priamo z už spomínaného manuálu (cca str. 50).

vyrobte si mapu
Náhľad mapy sveta pokrytej mriežkami. Zdroj: publikácia World Map Project

Keď už máte pripravenú podkladovú mapu a poznáte rozmery plochy, na ktorú chcete vytvoriť jej zväčšený obraz, musíte dôkladne prepočítať, aký rozmer na nej bude mať jeden štvorček z mriežky. Zistíte to jednoduchých výpočtom,  v ktorom celkovú šírku vašej budúcej mapy (v centimetroch) vydelíte počtom stĺpcov v mriežke podkladovej mapy. Výsledok by mal reprezentovať rozmer strany jedného zväčšeného štvorca. Ako overenie správnosti výpočtu by malo platiť, že celková šírka budúcej mapy sa zhoduje s rozmerom strany jedného zväčšeného štvorca x počet stĺpcov v celej mriežke. Samozrejme, pre istotu treba overiť, či sa pri takomto zväčšení štvorcov zmestia na plochu budúcej mapy aj všetky riadky z mriežky. 

Rozmer zväčšených štvorcov je dobré po prepočte zaokrúhliť smerom nadol, čím zabezpečíte ich jednoduchšie a presnejšie zakresľovanie. Nemá zmysel pracovať napr. s rozmerom 10,23 cm, ale radšej s presnými 10 centimetrami. 

Samotné značenie a rysovanie zväčšenej mriežky ako podklad budúcej mapy je časovo najnáročnejšou a zrejme aj najnudnejšou fázou celého projektu.  Je však rozhodujúce venovať jej zvýšenú pozornosť a byť, čo možno najviac presný pri dodržiavaní pravých uhlov. V prípade mapy na zem, či je to už na chodbe, chodníku, alebo školskom ihrisku, je možné ju pred začatím kreslenie orientovať aj správne na sever s použitím kompasu.  Po prvotnom vyznačení okrajových čiar sa meraním uistite, že medzi jednotlivými rohmi mapy sú pravé uhly. Dá sa to aj tak, že uhlopriečky spájajúce protiľahlé body by mali byť rovnako dlhé. 

Pri kreslení mriežky a obrysov mapy na stenu je najvhodnejšie používať obyčajnú ceruzku, ktorá sa dá v prípade potreby zmazať. V prípade kreslenia mapy v exteriéri na chodník, alebo iný pevný povrch si vystačíte s kriedou. Takto prvotne zakreslené obrysy následne obtiahnete farbou. Zvoľte svetlú farbu, ktorú bude možné v záverečnej fáze vymaľovávania mapy pretrieť finálnymi nátermi. Voľba farieb a ich odtieňov závisí od vášho vlastného výberu, mali by ste však rešpektovať základné pravidlá mapovej tvorby. Ako vodítko vám poslúžia mapy v školských atlasoch. Plochy mapy sa maľujú zhora nadol, aby sa predišlo znehodnoteniu už natretých a stále nevyschnutých plôch. Aby ste predĺžili životnosť mapy, na záver sa ju odporúča pretrieť, alebo nastriekať vhodných bezfarebným lakom.    

V prípade nejasností v detailoch tvorby mapy neváhajte nahliadnuť do podrobného návodu, ktorý nájdete v angličtine na tomto odkaze.

inovatívne vzdelávanie geografie
Tvorba mapy na Špeciálnej základnej školy na Odborárskej ulici v Košiciach

A je vymaľované

Už je to urobené, už je to hotové? S deťmi hurá k mape spoločne si zaspievať! 🙂 Nezabudnite sa, prosím, so svojimi výtvormi pochváliť svetu. Keď nie svetu, tak určite aspoň na FB stránke Lepšej geografie. Verím, že z mapy budú mať vaši žiaci rovnakú radosť, ako mali deti jednej britskej školy z tej, ktorú im už v 60. rokoch 20. storočia vytvoril ich učiteľ geografie. Video môžete žiakom pustiť aj ako motiváciu predtým, ako sa do práce na vlastnej mape pustíte.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť