Hore

Úlohy na prácu s mapou? Predstavujeme stránku Mapovedovednosti.cz

Geografia sa nezaobíde bez máp, vo výučbe geografie sú práve mapy hlavným zdrojom informácií. Preto je samozrejmé, že práve rozvoj schopností žiakov pracovať s rôznym typom máp by mal byť jedným z primárnych cieľov školskej geografie. Nanešťastie, prax ukazuje, že to nie je pravidlom. 

Rôznorodé praktické úlohy na prácu s mapou by mali byť integrálnou súčasťou (takmer) každého učiva geografie. Aké úlohy zadávať? Inšpirovať sa môžete aj českou stránkou mapovedovednosti.cz, ktorú vytvorilo Centrum geografického a environmentálneho vzdelávania, pôsobiace na Prírodovednej fakulte Karlovej univerzity.

Zameraním ide o ojedinelý projekt, ktorý si zaslúži našu pozornosť hneď z niekoľkých dôvodov. Po povinnej registrácii je bezplatný a umožňuje vytvorenie učiteľského aj žiackeho konta. Učiteľ má možnosť zadávať žiakom úlohy vo virtuálnej triede. V teoretickej časti sú stručne a zrozumiteľne spracované princípy rozvoja mapových zručností, ktoré sú prezentované aj pomocou schém:

Typy mapových zručností na základe zložitosti

Sila stránky spočíva však najmä v jej praktickej časti. V časti Aplikace sú dostupné sady online úloh na prácu s mapou, ktoré sú rozdelené do kategórií kartogram, kartodiagram, areálová metóda, líniová metóda, bodová metóda, turistická mapa, všeobecná geografická mapa a ostatné metódy.

Úlohy sú originálne a pestré, cielia na rozvoj viacerých stupňov mapových zručností (čítanie, analýza, interpretácia). Okrem samotnej zdrojovej mapy obsahujú úlohy vždy aj politickú mapu (pomôže žiakom ak nepoznajú spamäti polohu štátov) a všeobecnú geografickú mapu. Mapy sa v náhľade prepínajú kliknutím na šípky vľavo alebo vpravo od mapy.

A to nie je všetko. Stránka ponúka na stiahnutie aj komplexnú stolovú hru. Ešte som ju nemal možnosť odskúšať, no vyzerá fantasticky. Dostupná je na tomto odkaze.

Za pozornosť stojí aj stránka Centra geografického a environmentálneho vzdelávania, na ktorej nájdete množstvo diplomových prác venovaných didaktike geografie. V sekcii na stiahnutie sú voľne dostupné viaceré didaktické hry.


Ak chcete u žiakov rozvíjať aj schopnosť pracovať so štatistickými údajmi a grafmi, odporúčame českú stránku Práce s daty. Vznikla ako súčasť projektu na Podporu rozvíjania informatického myslenia v Česku. Zadania sú členené do kategórií ako Vieme, čo sú dáta; Evidujeme dáta; Kontrolujeme dáta; Filtrujeme, triedime dáta a pod. Vyskúšal som ich na informatike a fungovali výborne. Žiakov zaujali a prinútili myslieť. Úlohy venované športovým tabuľkám som doplnil o aktuálnu tabuľku najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League. Práca s údajmi môže vyzerať aj takto.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť