Hore

Dievčatá by rady do školy. Príbeh Malaly a jej boja za práva žien (skupinová aktivita)

Počas vyučovacej hodiny sa žiaci oboznámia s fenoménom chýbajúceho prístupu k vzdelaniu, predovšetkým u dievčat, v niektorých krajinách a oblastiach sveta. Na príbehu svojej rovesníčky z Pakistanu, Malaly, pochopia podobnosti i rozdiely medzi vlastným životom a životom dievčat v Talibanom kontrolovaných územiach Pakistanu. Zároveň si uvedomia silu a význam vzdelania a lepšie pochopia túžbu po ňom u tých, ktorým je táto možnosť vzdelávať sa upieraná.

Aktivitu (vytvorená metódou E-U-R) odporúčame využiť pri učive o južnej Ázii, najmä na gymnáziách. Po malej úprave sa však môže uplatniť aj na základnej škole. Kompletné zadanie a prílohy na vytlačenie pre žiakov stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Do pozornosti dávame aj ďalšie vzdelávacie aktivity z príručky Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách.

dievčatá by rady do školy
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť