Hore

Dievčatá by rady do školy. Príbeh Malaly a jej boja za práva žien (skupinová aktivita)

Počas vyučovacej hodiny sa žiaci oboznámia s fenoménom chýbajúceho prístupu k vzdelaniu, predovšetkým u dievčat, v niektorých krajinách a oblastiach sveta. Na príbehu svojej rovesníčky z Pakistanu, Malaly, pochopia podobnosti i rozdiely medzi vlastným životom a životom dievčat v Talibanom kontrolovaných územiach Pakistanu. Zároveň si uvedomia silu a význam vzdelania a lepšie pochopia túžbu po ňom u tých, ktorým je táto možnosť vzdelávať sa upieraná.

Aktivitu (vytvorená metódou E-U-R) odporúčame využiť pri učive o južnej Ázii, najmä na gymnáziách. Po malej úprave sa však môže uplatniť aj na základnej škole. Kompletné zadanie a prílohy na vytlačenie pre žiakov stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Do pozornosti dávame aj ďalšie vzdelávacie aktivity z príručky Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách.

dievčatá by rady do školy
Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať