Hore

Matematické úlohy v Google Earth

Matematické poznatky sa bez praktickej aplikácie môžu zdať žiakom nezmyselné. Niektoré vybrané učivá školskej matematiky si preto priam pýtajú prepojenie s príkladmi z reálneho sveta. Najdostupnejším modelom Zeme je program Google Earth, ktorého potenciál vo výuke matematiky objavilo už mnoho učiteľov. Ako ho využívajú ​a čo všetko v ňom môžu žiaci skúmať? Pozrime sa na to bližšie.

Matematika mi počas školských čias príliš nešla a bola mojim najmenej obľúbeným predmetom. Využitie technológií môže zmeniť pohľad žiakov na význam toho, čo si majú zo školskej matematiky odniesť. Minimálne v učivách, ktoré sa venujú meraniu a počítaniu vzdialeností, obvodov, plôch a objemov. Už zbežný pohľad na Štátny vzdelávací program matematiky pre ZŠ dáva tušiť, že Google Earth si tu uplatnenie nájde.

Pravdepodobne viete, že Google Earth umožňuje nielen tvorbu máp (kreslenie bodov, čiar, mnohouhoľníkov a trás medzi vybranými bodmi), ale aj meranie vzdialeností, premenu jednotiek a pod. Dobrou správou pre užívateľov je, že spoločnosť Google nedávno uvoľnila bezplatnú verziu programu Google Earth Pro, v ktorom je možné merať aj plochy a 3D objekty.  Google Earth Pro nainštalujete cez tento odkaz. Prihlasovacími údajmi bude vaša e-mailová adresa a univerzálne heslo (kľúč) GEPFREEKompletný návod na ovládanie programu je v slovenčine dostupný tu.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať